İslam Dinində Ən böyük ibadət nədir?

Bu mövzuda çox önəmli bir şeydən danışmağa çalışacam…

İslam dinində ən böyük ibadət nədir?

Bizim bildiyimiz islam dinində 5 şərt var namaz zəkat oruc və.s amma bəs buların arasında ən öməmlisi hansıdır?yəni hansın etsək daha çox Allaha ibadət etmiş olarıq? və ya bərkə ən böyük ibadət buların arasında yoxdur? Bu suala Quran Ayəsi ilə cavab vermək istəyirəm

Ankebut sürəsi 45-ci ayə

Utlu mâ ûhıye ileyke minel kitâbi ve ekımıs salâte, innes salâte tenhâ anil fahşâi vel munker(munkeri), ve le zikrullâhi ekber(ekberu), vallâhu ya’lemu mâ tasneûn(tasneûne).

Kitaptan sana vahyedilen şeyi oku ve salâtı ikâme et (namazı kıl). Muhakkak ki salât (namaz), fuhuştan ve münkerden nehyeder (men eder). Ve Allah’ı zikretmek mutlaka en büyüktür. Ve Allah, yaptığınız şeyleri bilir.

Tərcümə Yalnışdır səhv tərcümədir deyənlər üçün söz-bə söz tərcümə

1. utlu : oku
2. : şey
3. ûhıye : vahyedilen
4. ileyke : sana
5. min : dan
6. el kitâbi : kitap
7. ve ekımı : ve ikame et (kıl)
8. es salâte : namaz
9. inne : muhakkak
10. es salâte : namaz
11. tenhâ : nehyeder, yasaklar, mani olur
12. anil fahşâi (an el fahşâi) : fuhuştan, kötülükten
13. ve el munkeri : ve münker, nekir, kötülük
14. ve le : ve elbette, mutlaka
15. zikrullâhi (zikru allâhi) : Allah’ın zikri
16. ekberu : en büyük
17. vallâhu (ve allâhu) : ve Allah
18. ya’lemu : bilir
19. : şey(ler), ne
20. tasneûne : yapıyorsunuz

Ankebut 45 ayəsindən aydın olur ki Zikir ən böyük ibadətdir bəs necə zikr etmək olar? Hansı zikri etməliyik?

Bu sualada Müzzəmmil sürəsi 8-ci ayə ilə cavab veririk

Vezkurisme rabbike ve tebettel ileyhi tebtîlâ(tebtîlen).

Ve Rabbinin İsmi’ni zikret ve herşeyden kesilerek O’na ulaş.

Rəbbimizin ismi nədir? ALLAH

Bəs Allahı nə zamanlar zikr etmək laızmdır? gündə neçə dəfə? hansı vaxtlar?

Bu sualada Nisa surəsi 103-cü Ayə ilə cavab veririk

Böylece namazı bitirdiğiniz zaman, artık ayaktayken, otururken ve yan üstü iken (yatarken), (devamlı) Allah’ı zikredin! Daha sonra güvenliğe kavuştuğunuz zaman, namazı erkânıyla kılın. Muhakkak ki namaz, mü’minlerin üzerine, “vakitleri belirlenmiş bir farz” olmuştur.

İnsanın 3 halı var ya ayaqüstədir,ya oturmuşdur,yada uzanmışdır Allah quranui kərimdə nisa surəsi 103-c ayədə buyurur ki bu 3 haldada Allahı zikr edin…

Burdan bu yazını oxuyub amma dindar olmayan insanlara səslənirəm həqiqətən Allah zikri bizim üzərimizdə elə belə yerə fərz qılmamışdır Zikr ən böyük silahdır…. Namaz qılmasazda dindar olmasazda yenədə zikr edin və bunun nəticələrini ozünüzdə hiss edəcəksiniz Yol gedərkən,iş görərkən iç səsinizlə Davamlı olaraq ALLAH,ALLAH,ALLAH,ALLAH Deyin ozünüzdə fərq hiss edəcəksiz…..

Həmdə görün Allah BƏQƏRƏ SURƏSİ 152-Cİ AYƏDƏ NƏ BUYURUR

Öyle ise Beni zikredin ki Ben de sizi zikredeyim. Ve Bana şükredin ve Beni inkâr etmeyin.

Gəlin Allahı zikr edək ki Allahda bizi Zikr etsin …….