Allahın varlığının sübutu(Məntiqlə)

Allah varmı? Düzdü gözümüznən görmürük amma məntiqlə necə sübut etmək olar?

Bu suala cavab vermək üçün alternativ variant olaraq belə bir sual verək sənətə baxaraq sənətkarın xüsusiyyətlərini çıxara bilərik mi?

Belə düşünək qarşımıza bir rəsim qoyublar rəsim Parisdəki eifel qülləsinin rəsmidir və bizə deyirlər ki bu şəkli çəkən rəssamın xüsusiyyətlərini bizə deyin.Bizdə başlıyırıq:

  1. Bu şəkli çəkən həyat sahibi olmalıdır çünki ölü cansız bir şey bu şəkli çəkə bilməz
  2. İradə sahibi olmalıdır ki başqa bir şey etməyib şəkil çəkib
  3. Görmə qabiliyyəti olmalıdır ki şəkil çəkə bilsin
  4. Əlləri olmalıdır
  5. Çox gözəl zövqü olmalıdır
  6. İnsanları tanıyır ki insanların belə bir şey bəyəndiyini bilir

İndi isə Bir Portağal düşünün qış qış vaxtında C Vitamininə  ehtiyacınız olan bir vaxtda qap-qara torpaqdan çıxır. Görünüşü çox gözəl , Qoxusu burnumuza xoş gəlir,Dadı ağzımıza uyğun və.s və.s

İndisə bu portağalın sənətkarının xüsusiyyətlərin çıxarmağa çalışaq

  1. İradə sahibi olmalı
  2. Rəhmət sahibi olmalı ki ehtiyacımız olan bir vaxtda gəlir
  3. Qüdrət sahibi olmalı ki qara torpaqdan bu cür gözəl bir şey çıxarır
  4. Zövqü olmalı

Və.s

Qeyd edim ki sadəcə bir meyvədir dünyada nəcür heyvanlar nə gözəllik nələr var nələr buların hamsının sənətkarının xüsusiyyətlərini çıxarsaq Görərik ki Biz Məhz Qurandakı Allahdan danışırıq.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.