Mandala İlə Meditasyon

Sehirli çəmbər olan Mandala Hind mənşəli bir meditasyon (ruhsal rahatlıq, pisixoloji rahatlıq) vəsaitidir. Sanskrik dilindən götürülmüş bu kəlimə, adətən oval lövhə üzərində şəkillərin rahatlamaq məqsədi ilə naxışabənzər əl işlərinin təsvir edilməsidir. Tərcüməsi “Enerjini Mühafizə Edən Qab” mənsını verməkdədir. Mərkəzdən başlayaraq fərqli füqurların təsvir

edilməsi nəticəsində ortaya çıxan bu məsaitin ən qədim nümunəsinə 40.000 il əvvələ aid mağara divarlarında ras gəlinmişdir.

Bu vasitə şəfa alma, rahatlama, sakitləşmə üçün istifadə edilməkdədir. Bundan istifadə etmək üçün hər hansı bir qabiliyyətin olmasına ehtiyac yoxdur. Sadəcə qələm, kağız və pərgarın olması yetərlidir.

Bu vasitə gündəlik susqun iş həyatımız nəticəsində passivləşən beynimizin sağ yarım kürəsini hərəkətə keçirməkdə və beyində balanslaşma yaranmaqdadır. Nəticədə mandala vasitəsi ilə rəsim yaradan insanlar zehinsəl olaraq rahatlamaqda və sanki sıxıntılarını bir yaxınına danışmış kimi sakitləşmiş vəziyyətə gəlməkdədirlər.

Mənbə. bilgibazarı.com