Beynimizlə gəlin əylənək


Aşağıdakı şəkildə rəngli yazıları görəcəksiniz. İlk olaraq yazıları  tez bir şəkildə və səsli oxuyun. Bu çox asan olacaq. Daha sonra isə yazıları deyil yazının rəngini tez və səsli deməyə çalışın. Məsələn “yaşıl” sözü qırmızı rəngdədirsə siz qırmızı deyin yaşıl deyil.

Heç də asan olmadığını gördünüz. Bəs buna səbəb olan nədir?

Alimlərin tədqiqatı nəticəsində müəyyən olmuşdur ki, bu insan beynin sağ və sol yarımkürələrinin fəaliyyəti ilə bağlıdır. Sağ yarımkürə rəngi müəyyən edib söyləməyə çalışarkən sol yarımkürə isə yazını avtomatik oxuyaraq deyir.

Mənbə.bilgibzarı.com