Category: Ölkələr

Dünyanın 7 möcüzəsi

1-ci möcüzə: Misir ehramları və Sfinks Dünyanın 7 möcüzəsindən biri daşdan düzəldilmiş bu nəhəng tikililər — Misir fironlarının sərdabələri təqribən 5 min il əvvəl Qədim Misirdə yaradılmışdır. Bu zaman fironların hakimiyyəti hədsiz-hüdudsuz idi, onları allahlara bərabər tuturdular. Möhtəşəm sərdabələr fironların ölümündən sonra da onların hakimiyyətinin əzəmətini xatırlatmalı idi.Ehramlardan ən böyüyü firon Xeopsun hökmü ilə ucaldılmışdır. …

Continue reading

Dünyada Ən Çox Danışılan 7 Dil

7.Bengal Dili. Başlıca olaraq ünsiyyət üçün istifadə edilən ölkə Bangladeşdir. Eyni zamanda Bangladeş dünyanin ən sıx məsmunlaşılmış ölkəsidir. Ölkə 12-ci və 18-ci yüzilə qədər müsəlmanlar tərəfindən, daha sonra isə, 1905-ci ilə qədər isə, İngilizlər tərəfindən idarə edilmişdir. 1905-ci ildən sonra Pakistana birləşən ölkə, 1969-cu ildə ayrılmış və 1971-ci ildə müstəqilliyini elan etmişdir. Ölkənin paytaxtı Dəkkədir. …

Continue reading

Dünyanın Ən Kiçik 10 Ölkəsi

10. GRENADA – 344 km² Kariblərdə bir ada dövləti olan Grenada eyni zamanda “Ədviyyatlar Adası” olaraq da tanınır. 1649-1763-cü illərdə Fransızlar tərəfindən koloniyalaşdırılan adada Fransız mədəniyyətinin  təsiri açıq-aydın hiss olunur. Eyni zamanda bura çox məşhur turizm mərkəzlərindən biridir.   9. MALTA – 316 km² Ada dövləti olan Malta Aralıq dənizində yerləşir.Gozo, Comino və Malta adalarında 3 …

Continue reading

Ölkələrin Adlarının Mənası

İordaniya – iordaniya çayından ilham alınaraq adlandırılmışdır. Yəmən– Ərəbcə “yemin” kəliməsindən alınmışdır. Mənası xoşbəxt və ya hüquq deməkdir. Allahın qanununun olduğu xoşbəxt ölkə kimi təcrümə edilə bilər.

Continue reading

Dünyanın ən dəyərsiz 14 pul vahidi

Pul hər bir kəs üçün fərqli anlam daşıyır. Bəzilərimiz xoşbəxtliyi pulda görsək də, bəzilərimiz isə pula önəm vermədiyimizi söyləyirik. Lakin, bir gerçək var ki, pul yaşadığmız zamanda hər bağlı qapının açarıdır. Necə deyərlər, “pul əl çirki olsa da, çox şeyi həll edir”. Dünyada 200-dən artıq rəsmi pul vahidi var. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı isə beynəlxalq olaraq 180 pul …

Continue reading

Adam başına milli gəliri ən yüksək olan 15 ölkə

15. Finlandiya – 45 min 721 dollar 14. İrlandiya – 45 min 932 dollar

Continue reading

Dünyada Ən Çox Spirtli İçki İçən 10 Ölkə

2012-ci ilin statistiq məlumatlarına əsasən dünyada spirtli içkilərdən ən çox istifadə etmiş ölkələrin sıralamasını sizlərə təqdim edirik. Yer almış məlumatlar ölkələrin əhali başına istehlak etdiyi litrə (L) görə hesablanmışdır. İlk 10 sırada yer alan ölkələrin yuxarıdan ilkə doğru sıralaması aşağıdakı kimidir.   10. ABŞ- 129 litr.

Continue reading

Dünya Bankları Nə Üçün İsveçrədədir ?

Dünyada ən etibarlı bankların İsveçrədə yerləşdiyini bilirsiniz yəqin. Bəs nə üçün İsveçrə heç düşündünüzmü ? O zaman “İsveçrə nə üçün bu qədər təhlükəsizdir, ya da nə üçün İsveçrəni işğal etmək asan deyil ?” sualına cavab axtaraq. Bildiyimiz kimi ölkə 1815-ci ildə tərəfsizliyini və heç bir ölkə ilə müharibə vəziyyətində olmadığını bəyan etmişdir. Ancaq əlbəttə bu …

Continue reading

Bəzi Ölkə Bayraqlarının Anlamı

Yapon bayrağındakı qırmızı dairə ölkədən doğan günəşi ifadə edir. Min illərdir yapon əskərlər və ordular tərəfindən istifadə edilən bayraq 1868 ci ildən rəsmi olaraq müəyyən edilmişdir. Amerika- Bayraq ağ, qırmızı və mavi rəngdən ibarətdir. Qırmızı və ağ üfüqü rəngdən ibarət olan zolaqlar ABŞ ın yaranmasında önəmli rol oynayan 13 dövləti təmsil etməkdədir. Mavi rəngin üzərində …

Continue reading

Bu Ölkənin Yarıdan Çoxu İslam Dininə İnanır

Malayziya, Cənub-Şərqi Asiyada yerləşən bir ölkədir. Malayziya Federasiyasının 11 dövlətinin Sinqapur, Saravak və Sabah (köhnə Şimali Borney)-nun birləşməsi ilə meydana gəlmişdir. Sinqapur 1965-ci ildə federasiyadan ayrılmışdır. Şimalda Tayland, cənubda Sinqapur və İndoneziya ilə qonşudur. Ayrıca qərbdən Andaman dənizi, şərqdən Cənubi Çin dənizinə sahili vardır. Ölkə coğrafi cəhətdən Qərbi Malayziya və Şərqi Malayziya olmaqla, 2 bölgəyə ayrılır. Bu …

Continue reading