Category: Şeirlər

Azad insanların şairi – Nəsimi

Seyid Əli Seyid Məhəmməd oğlu İmadəddin Nəsimi (1369, Şamaxı-1417,Hələb) – Azərbaycan şairi, mütəfəkkir.”İmadəddin Nəsimi” adı ilə məşhurdur. İlktəhsilini Şamaxıda almış, dövrün elmlərini,dinlərin tarixini, məntiq, riyaziyyat vəastronomiyanı öyrənmişdir.10-cu əsrdə Bağdadda dara çəkilmiş Həllac Mənsur Huseynini sufi görüşlərini təbliğ edən Nəsimi ilk şerlərini “Hüseyni” təxəllüsü ilə yazmışdır. 14-cü əsrin sonlarında Azərbaycanda geniş yayılmış hürufi təşkilatları ilə əlaqə …

Continue reading

“Qürur və Qərəz” filmindən replikalar

Jane Austenin ən sevilən əsərlərindən biri “Qürur və Qərəz”dir. 2006-cı ildə bu əsər əsasında eyniadlı film çəkilib və biz izləyən hər kəsə təsir edən, hekayəsini uzun müddət xatırlayacağımız Elizabeth və Darcydən bəhs edən filmin yaddaqalan replikalarını sizinlə paylaşırıq. #1 – Şerin sevgini yox edəcək gücü olduğunu ilk kim kəşf edib, görəsən? – Şeirin sevginin qidası …

Continue reading

Məcnun Leylisini necə tapdı?

Bir gün Məcnun ibadətini yarıda kəsir və Leylanın yolunu gözləməyə başlayır. O gecə eşq onu məst etmişdi. Amma hər nə qədər gözləyirsə, faydasız olur. Nəhayət başını səcdəyə qoyur və Allahla raz-niyaz edir. Deyir: “Allahım! Niyə məni xar etmisən, məni eşq xəstəsi etmisən. Leyli qədəhini əlimə vermisən və bu oyunla məni məğlub etmisən. Eşq neştəri canıma …

Continue reading

Məşhur Yazıçıların Yazıb-Yaratdıqları Yerlər

Hamımızın kitablarını çox maraqla oxuduğu sevimli yazıçısı vardır. Onların seçdiyi mövzular, üslubları və izah etdikləri daha fərqlidir bizim üçün. Daha çox xitab edər bizlərə. Bunları necə yazdıqları isə həmişə bizə qaranlıq qalar: Bu fikir haradan ağılına gəlmişdir? deyə düşünərik.

Continue reading

Yaz yağışı-Yetim Eyvazın ifasında (seir)

Yetim Eyvaz adıyla tanınan Eyvaz Siyəzənli Azərbaycanın titulu,adı olmayan şairlərindədir. sözün düzünü deyən,əyrini yəri,düzü düz deyən bu şair Azərbaycandakı 5 kişidən biridir. Öz satirası ilə,şerləri ilə çoxlarının deyə bilmədiyi şeyləri deyir Eyvaz.Amma o həm də incə ruhlu,lirik təbiətli bir şairdir. Abşeron toylarında

Continue reading

Məndə sığar iki cahan (İMADƏDDIN NƏSIMI)

Məndə sığar iki cahan, mən bu cahanə sığmazam, Gövhəri laməkan mənəm, kövnü məkanə sığmazam. Ərşlə fərşu kafü nun məndə bulundu cümlə çün, Kəs sözunüvü əbsəm ol, şərhu bəyanə sığmazam. Kövnü məkandır ayətim, zati dürür bidayətim, Sən bu nişanla bil məni, bil ki, nişanə sığmazam. 

Continue reading

Gecə xəlvətcə bizə sevgili yar gəlmiş idi (Nizami Gəncəvi)

Gecə xəlvətcə bizə sevgili yar gəlmiş idi, Üzü aydan da gözəl nazlı nigar gəlmiş idi. Tər axıb gül yanağından, bulud örtmüşdü ayı, Onu düşmənmi qovub, könlü qübar gəlmiş idi. Ona mən göz yetirib xəlvəti baxdım, baxdım, Ovçunun ovlağına körpə şikar gəlmiş idi.

Continue reading

Gör necə güclüsən ( Bəxtiyar Vahabzadə )

Yatmaq istəyirəm…sənsizliyimi Yuxu dənizində batıram deyə. Yuxumsa kölgəni öz kölgəm kimi İzləyir, qısqanıb səni hər şeyə. Yuxum qaçaq düşüb məndən yan gəzir, Yuxum küçələrdə sərgərdan gəzir.

Continue reading

Heyif ( Bəxtiyar Vahabzadə )

Heyif o gözlərə o baxışlara, Özgə birisinə baxacaq həmən. Heyif o ilahi qövsi qaşlara, Sınacaq kədərli düşüncələrdən.

Continue reading

Kim nə deyər bizdə olan qeyrətə? (Mirzə Ələkbər Sabir)

Kim nə deyər bizdə olan qeyrətə?! Qeyrətimiz bəlli bütün millətə!… Biz qoca qafqazlı igid ərlərik, Cümlə hünərdmərdlərik, nərlərik, Iş görəcək yerdə, söz əzbərlərik, Aşiqik ancaq quru, boş söhbətə, Kim nə deyər bizdə olan qeyrətə?!

Continue reading