Category: Islam Dünyası

Qurani-Kərim və peyğəmbərlərin hədəfləri

Qurani-Kərimə görə, peyğəmbərlərin göndərilməsində əsasən aşağıdakı hədəflər izlənilmişdir: 1. İnsanların təlim və təzkiyə olunması (çirkinliklərdən paklanması, saflaşması) “Ayələrini onlara tilavət etmək, onları (əqidəvi, əxlaqi və əməli çirkinliklərdən) pak etmək, onlara (səmavi) kitab və hikmət (dini və əqli mərifətlər) öyrətmək üçün Odur ümmilərin (çoxusu savadsız olan Məkkə

Davamını oxu

İmam Rzanın (ə) hərəmində qar -FOTO

İranın Məşhəd şəhərində havanın hərərətinin aşağı düşməsilə güclü qar yağıb.

Davamını oxu

Peyğəmbəri-Əkrəm (s) Əbuzər Qifariyə etdiyi tövsiyə

Peyğəmbəri-Əkrəm (s) Əbuzər Qifariyə etdiyi tövsiyələrinin birində belə buyurur: “Ey Əbuzər! Аllаh-Taаlа buyurur: “Mənim üçün bəndələrimin ən sevimlisi o kəsdir ki, Mənə görə bir-birinə məhəbbət bəsləyirlər, qəlbləri məscidlərə bаğlıdır və dаn üzü istiğfаr (tövbə) edərlər. Onlаr elə kəslərdir ki, əgər yer əhlinə əzаb göndərməli olsаm, onlаrа xаtir (cаmааtın аrаsındа olduqlаrı üçün) həmin əzаbı yer əhlindən götürərəm.”

Davamını oxu

İSLAM PEYĞƏMBƏRİ (S) ÖMRÜNÜN SON GÜNLƏRİNDƏ

İslam Peyğəmbəri (s) hicrətin 11-ci ilində sonuncu həcc mərasimi zamanı Məkkədə (Ərəfatda), Məkkədən qayıdarkən “Qədi-Xum” çölündə, eləcə də Mədinədə ümumxalqın qarşısında açıq-aşkar əbədiyyətə qovuşacağından xəbər verdi. Həmçinin o həzrət vəfatından bir ay öncə də buyurdu: “Ayrılıq və Allaha dönüş zamanı yaxınlaşmışdır. Bu yaxınlarda Haqqın dəvətini qəbul edəcəyəm. Sizin aranızda iki ağır və qiymətli

Davamını oxu

Yəməndə uşaqların aclıq və ölümü ilə bağlı xəbərdarlıq (Video)

Yəmənli uşaqların bütöv bir nəsli  qıda çatışmamazlığına səbəbindən  məhv olmaq təhlükəsi ilə üz-üzədir.

Davamını oxu

KİÇİK GÜNAHLAR TƏKRARLANARSA…

Peyğəmbər (s) səfərlərinin birində səhabələri ilə birlikdə susuz, otsuz-ələfsiz bir yerdə düşərgə saldı. Onların od qalamaq üçün oduna eytiyacları var idi. Peyğəmbər (s) səhabələrə odun yığmaqlarını söylədikdə, onlar dedilər ki, bura boş səhralıqdır, odun gözə dəymir. O həzrət bir daha imkan daxilində çör-çöp toplamalarını göstəriş verdi.

Davamını oxu

İMAM BAQİR (Ə) VƏ ZAHİDİN NƏSİHƏTİ

Yay fəslinin qızmar istisi bir qədər şiddətlənmişdi. Mədinə və ətraf əkin yerləri qızmar Günəş hərarətinə bürünmüşdü. Özünü zahid və abid hesab edən Məhəmməd ibn Münkədir gözlənilmədən Mədinənin xaricində yerləşən bir məntəqə ikən, qəflətən gözü canlı-cüssəli bir kişiyə sataşdı və məlum oldu ki, o, belə qızmar havada özünün əkin yerinə baş çəkməyə gəlmişdir. Məhəmməd ibn Münkədir …

Davamını oxu

İMAM BAQİRDƏN (Ə) ŞİƏLİK İDDİASI EDƏNLƏRƏ…

İmam Baqir (ə) Cabirə buyurmuşdur: “Ey Cabir, şiəlik iddiası edən hansı bir şəxs biz Əhli-beytin məhəbbətilə kifayətlənə bilər?! Allaha and olsun, Ondan qorxmayan (təqvalı olmayan) və Ona itaət etməyən kəs şiəmiz deyil. Ey Cabir, onların 

Davamını oxu

SƏN PİSLİYİ YAXŞILIQLA DƏF ET!

Başqalarının pislikləri müqabilində yaxşılıq etmək İslamın qəti göstərişlərindən biridir və bu sayaq rəftarın fərdi və ictimai təsirləri danılmazdır. Çətinliklə ötüşən çağdaş həyatımızda İslamın bu göstərişinə əməl etmək insana ağır gəlir. Hər gün küçə-bazarlarda, ətraf mühitimizdə, iş yerlərimizdə elə səhnələrlə rastalışırıq ki, həmin gün rəftar tərzimizə

Davamını oxu

İslam mərasimləri

Məscid Məscid (ərəbcə magid) – müsəlmanlarda ibadət evi. O sözün əsl mənasında məbəd, müqəddəs yer sayılmır. Istisna Məkkədə yerləşən Əl-haram Məscidi təşkil edir. Əl-haram Məscidinin mərkəzində müsəlmanların əsas müqəddəs yeri – Kəbə yerləşir. Islamın erkən əsrlərində məscid canişinin evi ilə divar divara tikilirdi, orada xəzinə saxlanılır, əmrlər elan edilir, şəriət məhkəməsi icra olunurdu. Bizim dövrdə …

Davamını oxu