Category: Islam Dünyası

Tikаnlı sözlərlə insana əziyyət verməyin acısı

Bаşqаlаrınа tənə vurmаq və tikаnlı sözlər demək xoşаgəlməz sifətlərdəndir. Tikаnlı sözlərlə insana əziyyət vermək dil yаrаsı аdlаndırılır. Bu sözləri söyləməklə dil yаrаsı vurаn şəxs çаlışır ki, bаşqаsının zəif nöqtələrini, uğursuzluqlаrını onun üzünə vursun və bununlа dа, qаrşı tərəfin qəlbini sındırsın. Yаxşı olаrdı ki, insаn bаşqаlаrının qəlbini ələ аlmаğа çаlışsın. Əgər həyаtdа kimsə uğursuzluğа düçаr olmuşsа, …

Davamını oxu

Haradan bilək ki, aldığımız nemətdir, yoxsa istidrac?

Allahın insana bəla və ya nemət verməsi, bizim ölçü vahidimizlə hər zaman üstbəüst düşmür. Məxsusən də İlahi hikməti anlamayan və İlahi düzəni qəbul etməyənlər bu mövzularda daha çox azırlar. Ətrafda baş verən, bəzi insan ölçülərinə uyğun gəlməyən hadisələrdə Rəbbimizin yanaşmasını anlaya bilmirlər. Bəzən onlara verilənləri nemət kimi görənlər və bunu özlərinə xüsusi lütf kimi qəbul …

Davamını oxu

Quran məsəllərindən nümunələr (Ayələrin təfsiri)

Allah-Taala Qurani-Kərimin “İbrahim” surəsinin 18-ci ayəsində buyurur: “Rəbbini inkar edənlərin (dünyadakı yaxşı) əməlləri tufanlı bir gündə küləyin sovurub apardığı külə bənzəyir. Onlar etdikləri əməllərdən heç bir fayda əldə edə bilməzlər. Budur həmin uzun-uzadı zəlalət!” Ayənin təfsiri Kafir və müşriklərin əməlləri iki qismə bölünür: 1. Bütlərə və qondarma tanrılara görə yerinə yetirilən əməllər;

Davamını oxu

Şəvval ayının birinci günü – Fitr bayramı (Məxsus əməllər)

Şəvval ayının birinci günü (bu il üçün – 5 iyun)  “Fitr” bayramıdır. Fitr bayramı müsəlmanlar üçün olduqca mühüm bir gündür. Çünki bu gün bir ay orucdan, Allahla raz-niyaz və münacatdan, ibadət və itaətdən sonra ilahi mükafata yiyələnmək günüdür. Odur ki, həmin gün bir tərəfdən sevinc və şadlıq günüdür; çünki hər bir oruc tutan müsəlman ilahi …

Davamını oxu

Fitr bayramı: yaxşı əməl sahibləri bu gündə mükafat alarlar, ziyankarlar isə məyus olarlar

Fitr bayramı – İslam dininin ən böyük bayramlarından biridir. Onun haqqında ayələr və hədislərimiz vardır. Oruc tutan müsəlmanlar bir ay boyunca yeməkdən və içməkdən çəkinər və bir çox mübah işləri görməzlər. Bu mübarək ay sona çatan kimi Şəvval ayının 1-i gələr ki, Fitr bayramı adı ilə məşhur bir bayramdır. Hər bir oruc tutan həmin gündə …

Davamını oxu

Fitr bayramı niyə belə adlanır?

“Fitr” sözünün mənası “açılmaq” deməkdir. Hədislərdə də bu sözə rast gəlmək olur. Belə ki, Peyğəmbərimiz (s) haqqında gələn hədisdə oxuyuruq ki, Həzrət (s) ibadət etmək üçün o qədər ayaq üstə dayanardı ki, ayağının əti yaralandığı üçün bir-birindən ayrılardı və açılardı. Oruc tutanlara şamil edilməsinin mənası isə budur ki, oruc tutan insan Fitr bayramında ağzını açar, …

Davamını oxu

Fitrə zəkatı nə qədərdir? Nə vaxt çıxarmaq lazımdır?

Fitr bayramının axşamı qürub (günbatan) vaxtı, həddi-büluğa çatmış, aqil (psixi cəhətdən normal vəziyyətdə) olan, ehtiyaclı olmayan (şəri baxımdan fəqir və miskin olmayan) şəxslərə fitrə zəkatı ayırmaq vacibdir. Fitrə zəkatı ayırmalı olan şəxs, özünün və Fitr bayramı axşamı qürub çağında onun çörəkyeyəni olan şəxslərin fitrə zəkatını verməlidir. Fitrə zəkatını verməli olan şəxsin çörəkyeyənlərinin kiçik və ya …

Davamını oxu

Məhəmməd peyğəmbərin həyatı

Peyğəmbərin doğulması aprel 571 miladi ilinə təsadüf edir. Bəzi avropalılar isə bu tarixin avqust 570-ci il olduğunu söyləyirlər. Məkkə əhalisi uşaqlarını süd analarına verib əmizdirirdilər. Məkkənin havası ağır və isti idi. Uşaqlara uyğun deyildi. Sa’d qəbiləsində Həlimə adlı bir qadın da Məhəmmədi, bu yetim körpəni alıb Bədiyəyə qayıtdı. Həlimə onu öz uşaqlarından çox sevirdi. Ailənin …

Davamını oxu

Bayram namazı necə qılnır?

Bayram namazı (Fitr və Qurban bayram namazları)  günəş doğduqdan sonra qılınır və Əsrin imamının (ə) qeybdə olduğu dönəmdə bu namazı qılmaq müstəhəbdir. Bu namazı həm camaatla, həm də fərdi şəkildə qılmaq olar və o iki rükətdir: birinci rükətdə “Həmd” və “surə” oxunduqdan sonra beş təkbir deyilir və hər təkbirdən sonra bir qunut tutulur. Beşinci qunutdan sonra növbəti təkbir deyilir, ardınca …

Davamını oxu

Allaha ən yaxın və ən uzaq olanlar

Allaha yaxınlaşmaq – hər möminin ən böyük arzusudur. Bu hədəf – onun həyatının ən mühüm hədəfidir. Quran bizlərə Allaha yaxınlaşmağın yollarını tanıtmışdır. Buyurmuşdur ki, bəndə əvvəl gərək Allaha olan elmini və mərifətini artırsın və sonra onun üçün təyin etdiyi yolda addımlamağa başlasın. Hər kim Allaha gedən yolu doğru tanıyır – şübhəsiz ki, yolun sonunda İlahi …

Davamını oxu