Category: Islam Dünyası

Əxlaqın dində yeri

Peyğəmbərdən soruşublar: Allah dərgahında ən sevimli qullar kimlərdir?O isə cavab verir: Əxlaqı gözəl olanlar.Nəfs, mənfi vərdişlər… bu kimi xüsusiyyətlər dünya yaranandan bəri insanların içində cərəyan edərək yer üzündə bir iz buraxır. Elə bir iz ki, bunu heç də yaxşı adlandırmaq olmaz və o izi silmək də bəzən çox çətin olur. Əxlaqımız bizim kim olduğumuzu göstərir. …

Continue reading

Tovuzquşunun və qarışqanın timsalında, İmam Əli (ə) Yaradanı tanımağa bizə belə yardım edir

Uca Allahı müxtəlif yollarla tanıyıb, isbat etmək olar. Bəzilərinə sadə yollarla, bəzilərinə orta yolla və bəzilərinə də bürhan yolu ilə. “Nəhcul-bəlağə” bizə Allahı bürhan yolu ilə tanıdır. İmam Əli (ə) buyurur: “Allah qəribə varlıqlar yaratmışdır. Bəziləri canlı və bəziləri də cansızdır. Bəziləri sakit və bəziləri hərəkətdədir. Aşkar dəlillərlə onu yaradanın gözəlliyinə və böyüklüyünə şəhadət verər.

Continue reading

Kərbəla şəhadətinə oxşayan mənzərə

Hər kəs Aşura hadisəsində Həzrət Əli Əkbər (ə) ilə İmam Hüseynin (ə) macərasını yaxşı bilir. O zaman ki, Əli Əkbər ağa şəhid olur, İmam Hüseyn (ə) özünü əziz övladına çatdırır və üzünü onun üzünə qoyaraq, düşməni lənətləyir. Sonra Haşimi cavanlarına əmr edir ki, onu xeyməyə aparsınlar.     Əli Əkbər ağa, İmam Hüseynə (ə) ən …

Continue reading

Yaradana müraciət üslubu – Həzrət Əlinin (ə) mübarək təqdimatında

Ünisyyətin qurulmasında ən mühüm amil – qarşındakı haqqında malik olduğun bilgilərdir. Belə ki, qarşımızdakının həssas nöqtələrini, o cümlədən,  onu qəzəbləndirən mövzuları bilsək, onunla anlaşmağımız o qədər də çətin olmaz. Bəzən bir çox mövzularda getdiyimiz qapılardan əliboş qayıtmağımız bu kimi məsələlərə dayanır. Təbii ki, bu mövzu Aləmlərin Rəbbinə aid edildikdə, xüsusilə böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Continue reading

Mömin qibtə edər, münafiq – paxıllıq

Həsəd – ən qəbahətli və çirkin sifətlərdəndir ki, insan nəfsini bulaşdırar və qəlbində kin toxumları əkər. Həsəd sayəsində Qabil qardaşı Habili öldürür və böyük günaha düçar olur. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Həsəd aparan insan əslində tərs və davakar insandır. Çünki o, İlahi təqdirə boyun əymir”. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Həsəd aparan insandan xeyirxahlıq və nəsihət  gözləmək …

Continue reading

İmam Zaman ağaya (ə.f) ilk beyət edən kim olacaqdır?

    Hədislərimizdən belə nəticəyə gəlmək olur ki, İmam Zaman ağaya (ə.f) ilk beyət edən kəs Cəbrayil (ə) olacaqdır. Allahın bu yaxın mələyi İmamın əlini öpəcək və onunla beyət edəcəkdir.

Continue reading

Allaha ən yaxın və ən uzaq olanlar

Allaha yaxınlaşmaq – hər möminin ən böyük arzusudur. Bu hədəf – onun həyatının ən mühüm hədəfidir. Quran bizlərə Allaha yaxınlaşmağın yollarını tanıtmışdır. Buyurmuşdur ki, bəndə əvvəl gərək Allaha olan elmini və mərifətini artırsın və sonra onun üçün təyin etdiyi yolda addımlamağa başlasın. Hər kim Allaha gedən yolu doğru tanıyır – şübhəsiz ki, yolun sonunda İlahi …

Continue reading

Cəfər Təyyar şəhid olanda oruc idi…

Bəni-Abbasdan olan bir şəxs oruc haqqında soruşanda, ona deyirlər: “Əgər Peyğəmbərin (s) orucunu bilmək istəyirsənsə, o Həzrət (s) hər ayın üç gününü oruc tutardı və buyurardı: “Bu üç günün orucu dünyanın orucuna bərabərdir””. Yəni belə bir oruc dünyanın bütün günlərində oruc tutmağa bərabərdir. “Xəsais” kitabının müəllifi yazır: “Əli (ə) səvvab idi və çoxlu oruc tutardı”. Mühəddis …

Continue reading

İmam Zaman ağaya (ə.f) ilk beyət edən kim olacaqdır?

Hədislərimizdən belə nəticəyə gəlmək olur ki, İmam Zaman ağaya (ə.f) ilk beyət edən kəs Cəbrayil (ə) olacaqdır. Allahın bu yaxın mələyi İmamın əlini öpəcək və onunla beyət edəcəkdir. Mufəzzəl ibn Ömər İmam Sadiqdən (ə) nəql edir ki, buyurub: “O zaman ki, Allah Həzrət Qaimə (ə.f) qiyam üçün izacə verəcəkdir, Həzrət minbərə çıxacaqdır. İnsanları özünə tərəf …

Continue reading

Qədr gecəsinin İmam Zaman ağa (ə.f) ilə rabitəsi

Allah Təala “Qədr” surəsinin dördüncü ayəsində buyurur: “O gecə mələklər və Ruh (Cəbrail, ya mələklərdən olmayan başqa bir şərəfli varlıq) Rəbbinin izni ilə (həmin gecədən gələn ilin Qədr gecəsinədək dünyada baş verəcək) hər bir iş(in təqdir, tənzim və sabit edilməsin)dən ötrü yerə enər”. O gecədə hər bir şey hikmət üzrə həyata keçər. O kəs ki, …

Continue reading