Category: Hz.Muhəmməd (s)

XANIM FATİMEYİ-ZƏHRANIN (S.Ə.) MƏQAMI

1. Xanım Fatimeyi-Zəhra (s.ə.) – qadınların ən üstünü: Məşhur əhli-sünnə mənbələrində nəql olunan bir çox rəvayətlərdə aşkar şəkildə göstərilir ki, xanım Fatimeyi-Zəhra (s.ə.) qadınların ən fəzilətlisi və üstünüdür. Əhməd ibn Hənbəl, Əbu Səid Xudridən Peyğəmbərin (s) belə buyurduğunu nəql edir: “Həsənlə Hüseyn behişt gənclərinin sərvəri, Fatimə isə behişt qadınlarının sərvəridir.” Bu hədis Buxarinin “Səhih” və …

Davamını oxu

Peyğəmbəri-Əkrəm (s) Əbuzər Qifariyə etdiyi tövsiyə

Peyğəmbəri-Əkrəm (s) Əbuzər Qifariyə etdiyi tövsiyələrinin birində belə buyurur: “Ey Əbuzər! Аllаh-Taаlа buyurur: “Mənim üçün bəndələrimin ən sevimlisi o kəsdir ki, Mənə görə bir-birinə məhəbbət bəsləyirlər, qəlbləri məscidlərə bаğlıdır və dаn üzü istiğfаr (tövbə) edərlər. Onlаr elə kəslərdir ki, əgər yer əhlinə əzаb göndərməli olsаm, onlаrа xаtir (cаmааtın аrаsındа olduqlаrı üçün) həmin əzаbı yer əhlindən götürərəm.”

Davamını oxu

İSLAM PEYĞƏMBƏRİ (S) ÖMRÜNÜN SON GÜNLƏRİNDƏ

İslam Peyğəmbəri (s) hicrətin 11-ci ilində sonuncu həcc mərasimi zamanı Məkkədə (Ərəfatda), Məkkədən qayıdarkən “Qədi-Xum” çölündə, eləcə də Mədinədə ümumxalqın qarşısında açıq-aşkar əbədiyyətə qovuşacağından xəbər verdi. Həmçinin o həzrət vəfatından bir ay öncə də buyurdu: “Ayrılıq və Allaha dönüş zamanı yaxınlaşmışdır. Bu yaxınlarda Haqqın dəvətini qəbul edəcəyəm. Sizin aranızda iki ağır və qiymətli

Davamını oxu

KİÇİK GÜNAHLAR TƏKRARLANARSA…

Peyğəmbər (s) səfərlərinin birində səhabələri ilə birlikdə susuz, otsuz-ələfsiz bir yerdə düşərgə saldı. Onların od qalamaq üçün oduna eytiyacları var idi. Peyğəmbər (s) səhabələrə odun yığmaqlarını söylədikdə, onlar dedilər ki, bura boş səhralıqdır, odun gözə dəymir. O həzrət bir daha imkan daxilində çör-çöp toplamalarını göstəriş verdi.

Davamını oxu

Seyyidüş-şühəda Həzrət Həmzənin (ə) şəhadəti

Hicri təqvimi ilə 3-cü il, şəvval ayının on beşində “Ühüd” döyüşü  baş verib. Bu döyüşdə müsəlmanların sayı min nəfər olub. Onlardan 300 nəfəri yolda ikən qayıdıblar. Kafirlərin sayı isə 3000 nəfər təşkil edib. Əlbəttə, bəzi tarixçilər onların sayını 2000, 4000 və 5000 də yazıblar. O döyüşdə kafirlərdən ölənlərin sayı 22, 23 və ya 28 nəfər, …

Davamını oxu

PEYĞƏMBƏRİ-ƏKRƏMİN (Ə) ƏN BÖYÜK İFTİXARI – ALLAHA BƏNDƏÇİLİK

Qurani-Kərimin “Zariyat” surəsinin 56-cı ayəsində Yaradan Allaha ibadət və bəndəçilik yaradılışın məqsədi kimi göstərilir və buyurulur: “Mən cinləri və insanları yalnız Mənə ibadət etmək üçün yaratdım!” Bu ayənin zahirinə əsasən, insanların yaradılışında bir hədəf var, o da Allaha ibadət və bəndəçilikdir. Ayədə qeyd olunan “لِيَعْبُدُونِ” (Liyə`buduni – Mənə ibadət etmək üçün) ifadəsi insanın yalnız ibadət …

Davamını oxu

PEYĞƏMBƏR (S) CANINI FƏDA ETDİ Kİ…

Heç bir ictimai məqam və vəzifə hidayət məqamı və cəmiyyətə rəhbərlik kimi dəyərli, eyni zamanda ağır deyildir! İnsan bütün əxlaqi gözəlliklərə və insani keyfiyyətlərə sahib olmayınca, bu məqama layiq görülə bilməz. İslam Peyğəmbəri (s) son peyğəmbər və gətirdiyi din cahanşümul olduğundan, o həzrətin peyğəmbərlik və rəhbərliyi də olduqca çətin idi. O həzrət öz vəzifəsini layiqincə …

Davamını oxu

İMAM ƏLİ (Ə) HƏMİŞƏ PEYĞƏMBƏRİN (S) YANINDA

 İmam Əli (ə) ömrünün həssas olan ruhi və fiziki cəhətdən formalaşma dövrünü Peyğəmbəri-Əkrəmin (ə) evində və o həzrətin təlim-tərbiyəsi altında keçirmişdir. İslam tarixçiləri bu barədə yazırlar: “Bir il Məkkədə aclıq oldu. Bu zaman Peyğəmbərin (s) əmisi (və imam Əlinin (ə) atası) Əbu Talib böyük bir ailəyə başçılıq edirdi. Ailəsini çox çətinliklə dolandırırdı. Peyğəmbər (s) Bəni-Haşim …

Davamını oxu

Həzrət Peyğəmbərin (s) Ramazan ayı ilə bağlı xütbəsi

Şeyx Səduq İmam Rzadan (ə) və o, da İmam Əlidən (ə) nəql edir ki, buyurub: “Bir gün Peyğəmbər (s) bizə xütbə oxudu və buyurdu: “Ey insanlar! Bərəkət, rəhmət və bağışlanma ayı bizə doğru üz tutmaqdadır. Bu, elə aydır ki, Allah yanında ən yaxşı aydır. Günləri – ən yaxşı gündüzlər, gecələri – ən yaxşı gecələr, saatı …

Davamını oxu

PEYĞƏMBƏRİ-ƏKRƏMİN (S) XANIM XƏDİCƏ (S.Ə.) İLƏ İZDİVACI

Rəbiül-əvvəl ayının 10-u (Noyabr ayının 29-u – hicrətdən 27 il öncə) İslam Peyğəmbəri (s) ilə xanım Xədiceyi-Kübranın (s.ə.) izdivacına təsadüf etdiyindən, bu barədə qısa məlumatı əziz oxucularımızın nəzərinə çatdırırıq: Tarixi mənbələrdə İslam Peyğəmbərinin (s) xanım Xədicə ilə tanışlığı və onların evliliyi belə göstərilir: “Xüveylidin qızı Xədicə nəsil-nəcabətli və şərafətli bir qadın olması ilə bərabər, ticari …

Davamını oxu