Category: Hz.Muhəmməd (s)

Həzrət Peyğəmbərin (s) Ramazan ayı ilə bağlı xütbəsi

Şeyx Səduq İmam Rzadan (ə) və o, da İmam Əlidən (ə) nəql edir ki, buyurub: “Bir gün Peyğəmbər (s) bizə xütbə oxudu və buyurdu: “Ey insanlar! Bərəkət, rəhmət və bağışlanma ayı bizə doğru üz tutmaqdadır. Bu, elə aydır ki, Allah yanında ən yaxşı aydır. Günləri – ən yaxşı gündüzlər, gecələri – ən yaxşı gecələr, saatı …

Davamını oxu

PEYĞƏMBƏRİ-ƏKRƏMİN (S) XANIM XƏDİCƏ (S.Ə.) İLƏ İZDİVACI

Rəbiül-əvvəl ayının 10-u (Noyabr ayının 29-u – hicrətdən 27 il öncə) İslam Peyğəmbəri (s) ilə xanım Xədiceyi-Kübranın (s.ə.) izdivacına təsadüf etdiyindən, bu barədə qısa məlumatı əziz oxucularımızın nəzərinə çatdırırıq: Tarixi mənbələrdə İslam Peyğəmbərinin (s) xanım Xədicə ilə tanışlığı və onların evliliyi belə göstərilir: “Xüveylidin qızı Xədicə nəsil-nəcabətli və şərafətli bir qadın olması ilə bərabər, ticari …

Davamını oxu

PEYĞƏMBƏRİN (S) HƏYATI

Peyğəmbərin adı Mühəmməd (s), məşhur künyəsi Əbülqasim, məşhur ləqəbləri Əhməd və Mustafa, bərəkətli ömrü isə 63 ildən ibarət olmuşdur. O həzrət “amul-fil”in (fil ili) Rəbiül-əvvəl ayının 17-də (miladi tarixi ilə 570-ci ildə), mübarək cümə günü dünyaya gəlmişdir. (Həmin il Allah-Taala Kəbə еvini uçurmağa gələn “fil səhabələri”ni “əbabil” quşları ilə məhv еtmişdir.) Həzrət İsa (ə) əsrlər …

Davamını oxu

PEYĞƏMBƏRİ-ƏKRƏMİN (S) MERACI CİSMANİ OLUB, YOXSA RUHANİ? 2ci hissə

Peyğəmbəri-Əkrəmin (s) merac səfəri ilə bağlı irəli sürülən iradların ən önəmlisi onun cismani olub-olmaması barəsindədir. Yəni o həzrətin merac səfəri cismani olub, yoxsa ruhani? Başqa sözlə, Peyğəmbəri-Əkrəm (s) bədəni ilə meraca gedib, yoxsa yuxuda ruhu səmaları gəzib dolaşmış və qəribəlikləri müşahidə etmişdir? İslam alimləri arasında ən məşhur nəzər budur ki, o həzrətin merac səfəri həqiqət …

Davamını oxu

İSLAM PEYĞƏMBƏRİNİN (S) MERAC SƏFƏRİ (1)

Müsəlmanlara görə, İslam Peyğəmbərinin (s) meracı dinin qəti məsələlərindəndir və Qurani-Kərimdə ona aydın şəkildə toxunulmuşdur. Merac səfəri Qurani-Kərimin iki surəsində – biri “İsra”, digəri isə “Nəcm” surəsində (1-18-ci ayələrdə) qısa şəkildə qeyd olunmuşdur. Biz bu yazıda öncə “merac” sözünün mənası, sonra isə “merac” dastanından söz açacağıq: 1. MERAC ANLAMI Meracın lüğəvi mənası: Merac yüksəlmək və …

Davamını oxu

PEYĞƏMBƏRİ-ƏKRƏMDƏN (S) ƏXLAQ BARƏDƏ 12 HƏDİS

1. Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “Siz heç vaxt camaatı mal-dövlətinizlə ələ ala bilməzsiniz, onları əxlaqınızla ələ alın.” (“Əl-əmali”, Şeyx Səduq”, səh.68.) Gözəl əxlaq hissləri birləşdirən, insanlar arasında məhəbbət və sevgi yaradan amildir. 2. Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “Sizin ən üstününüz ən yaxşı əxlaqı olan, ətrafındakılara kömək edib onlarla ünsiyyət bağlayan, onları sevərək bir yerə toplayan və hacətlərini yerinə yetirən şəxsdir.” (“Üsuli-kafi”, …

Davamını oxu

PEYĞƏMBƏRİ-ƏKRƏMİN (S) TÖVSİYƏLƏRİNDƏ BEHİŞTİN YOLU

Peyğəmbəri-Əkrəm (s) : Ey Əbuzər! Behiştə getmək istəyirsən?… Peyğəmbəri-Əkrəm (s) yaxın səhabəsi Əbuzər Qifariyə nəsihət edərkən belə buyurur: “Ey Əbuzər! Behiştə getmək istəyirsən?” Əbuzər cavabında ərz edir: “Atam sənə qurban, bəli!” Peyğəmbər (s) Əbuzəri behiştə dəvət etmək əsnasında üç əsaslı şərti bəyan edir: 1. – Uzun arzuları başından çıxart: Bir çox rəvayətlərdə üzərində təkid edilən mövzulardan biri …

Davamını oxu

Hansı İmamın, başqa İmamlara nisbət məxsus sifətləri və xüsusiyyətləri vardır?

Məzhəbi təlimlərə əsasən Məsum İmamların iki cür heysiyyəti və varlığı vardır. Biri nurani, o biri isə cismani. Nurani varlıq cəhətindən onların hamısı birdirlər, amma cismani və dünyəvi varlıq cəhətindən zaman və məkanın şəraitinə uyğun olaraq onardan hər birinin məxsus xüsusiyyətləri vardır. Məsələn: İmam Əli (ə) şücaət və xitabədə, İmam Hüseyn (ə) cihad və şəhadətdə, İmam …

Davamını oxu

İslam Peyğəmbərinin həyatı

İslam Peyğəmbərinin adı Mühəmməd (s), məşhur künyəsi Əbülqasim, məşhur ləqəbləri Əhməd və Mustafa, bərəkətli ömrü isə 63 ildən ibarət olmuşdur. O həzrət “amul-fil”in (fil ili) Rəbiül-əvvəl ayının 17-də (miladi tarixi ilə 570-ci ildə), mübarək cümə günü dünyaya gəlmişdir. (Həmin il Allah-Taala Kəbə еvini uçurmağa gələn “fil səhabələri”ni “əbabil” quşları ilə məhv еtmişdir.) Həzrət İsa (ə) …

Davamını oxu