Category: İMAM ƏLIYYƏN NƏQI (Ə)

İMAM HADİNİN (Ə) FİKRİ-SİYASİ TARİXİ

İmam Hadinin (ə) mövludu və dünyaya gəlişi münasibəti ilə əziz həmvətənlərimizi və oxucularımızı təbrik edir və o həzrətin həyatı ilə bağlı qısa məlumatı nəzərinizə çatdırırıq: Həzrət Əli ibn Mühəmməd (ə) şiələrin onuncu imamıdır və o həzrətin ləqəbi Hadidir. O həzrət 212-ci hicri ilinin Zil-həccə ayının 15-də dünyaya gəlmişdir.( “Üsuli-kafi”, c. 1, s. 497; “Əl-kamilu fit-tarix”, …

Davamını oxu

10-CU İMAMDAN (Ə) 10 HƏDİS

1. İmam Əliyyən-Nəqi (ə) buyurmuşdur: “Әgәr bir şәхslә yахşı rәftаr еtmәsәn, ondan sәmimiyyәt gözləmə. Əgər bir şəxsə хәyаnәt еtsәn, ondan sədaqət gözləmə. Əgər bir şəxsə bәdbin оlsаn, оndаn yахşılıq gözlәmә. Çünki bаşqаlаrının sәnә qаrşı qəlbi sәnin qəlbinin оnlаrа qаrşı оlduğu kimidir.” (“Еlаmud-din”, sәh.312.)

Davamını oxu

İMAM HADİNİN (Ə) HƏYATI

İmam Əli ibn Mühəmməd (ə) şiələrin onuncu imamıdır və o həzrətin ləqəbi Hadidir. O həzrət 212-ci hicri-qəməri ilinin Zil-həccə ayının 15-də dünyaya gəlmişdir. Bəzi mənbələrdə Zil-həccə ayının 27-si də qeyd edilmişdir. O həzrətin atasının adı imam Cavaddır (ə). Tarixdə anasının adını Səmanə və yaxud Süsən qeyd etmişlər. Həzrət 254-cü hicri-qəməri ilində vəfat etmişdir. Amma onun …

Davamını oxu

İmam Hadinin (ə) yadigarı – “Camieyi-kəbirə” ziyarətnaməsi – AUDİO

“Camieyi-Kəbirə” ziyarəti imam Əliyyən-Nəqinin (ə) şah əsərlərindən biridir. Elə bir ziyarət ki, Əhli-beyt imamları ilə bağlı şiə etiqadını tamamilə özündə əks etdirir. Bu ziyarətdə məsum imamların “rəhmət mədənləri”, “elm xəzinədarları”, “mələklərin düşərgəsi”, “peyğəmbərlərin varisləri”, “rəhman Allahın əmanətdarları”, “ümmətin rəhbərləri”, “bəndələrin siyasətçiləri” və digər böyük məqamlarından söz açılır. Biz də imam Əliyyən-Nəqinin (ə) şəhadət günü münasibətilə …

Davamını oxu

Hansı İmamın, başqa İmamlara nisbət məxsus sifətləri və xüsusiyyətləri vardır?

Məzhəbi təlimlərə əsasən Məsum İmamların iki cür heysiyyəti və varlığı vardır. Biri nurani, o biri isə cismani. Nurani varlıq cəhətindən onların hamısı birdirlər, amma cismani və dünyəvi varlıq cəhətindən zaman və məkanın şəraitinə uyğun olaraq onardan hər birinin məxsus xüsusiyyətləri vardır. Məsələn: İmam Əli (ə) şücaət və xitabədə, İmam Hüseyn (ə) cihad və şəhadətdə, İmam …

Davamını oxu