Category: İMAM CƏFƏRI SADIQ (Ə)

Külək niyə əsir? Əsməsə, nə olar? – İmam Sadiqin (ə) mübarək izahı

İmam Sadiq (ə) yaxın səhabəsi olan Mufəzzələ yerin və göyün bəzi sirlərini açıqlamışdır ki, biz də onlarla tanış olaq. “Ey Mufəzzəl! Səni küləkdən və onun xüsusiyyətlərindən agah edim. Məgər görmürsənmi ki, külək qalxan və yatan zaman nə müsibətlər baş verir? Canlar həlak olmaq təhlükəsində qalır. Sağlamları xəstə, xəstələri həlak edir. Meyvələri məhv edir. Yaşıllıqları çirkləndirir …

Davamını oxu

Bütün xəstəliklərin dərmanı – Məsumların (ə) nəzərində südün faydaları

Süd – o nemətlərdəndir ki, Məsumlarımız (ə) daima ondan istifadə etmiş və bizlərə də tövsiyə etmişdilər. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Boğaz ağrısı üçün süd içmək kimi faydalı bir şey yoxdur”.

Davamını oxu

Rəcəb ayında oruc tutmaq və sədəqə verməyin savabı

Süfyan Suri İmam Sadiqdən (ə), o həzrət də ata-babalarının vasitəsilə İmam Əlidən (ə) belə nəql edir: “Hər kəs Rəcəb ayında bir gün – əvvəli, ya ortası, ya da axırında oruc tutarsa, onun keçmiş və gələcək günahları bağışlanar. (Yəni Allah onun gələcəkdə günaha düşməməsinə yardımçı olar.)

Davamını oxu

İMAM SADİQİN (Ə) GÖZƏL ƏXLAQINDAN NÜMUNƏLƏR

Yüksək əxlaq sahibi olan imam Sadiq (ə) Allah-Taalanın ayələrindən biridir. O həzrət öz gözəl əxlaqı ilə digər peyğəmbərlərdən fərqlənən babası Rəsuli-Əkrəmin (s) əxlaqına sahib idi. Onun gözəl əxlaq və ədəbi ilə əlaqədar bəzi nümunələrə diqqət yetirək: 1. İmam Sadiqin (ə) təvazökarlığı Təvazökarlıq imam Sadiqin (ə) ən bariz əxlaqı idi. Təkəbbürlə mübarizəsi o həzrətin təvazökarlığına canlı …

Davamını oxu

İmam Sadiqin (ə) səhabələrinə yazdığı məktub-2

“Yoxsul müsəlmanlara məhəbbəti unutmayın ki, onlara təhqir və təkəbbürlə yanaşan kəs şübhəsiz, Allahın dinində büdrəmişdir. Belə kəsi Allah da təhqir edər və sevməz. Atamız Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “Rəbbim mənə yoxsul müsəlmanları sevməyi əmr etmişdir. Bilin ki, müsəlmanı təhqir edənə Allah nifrət və təhqirlə baxar və camaat da ona nifrət edər. Şübhəsiz, Allahın nifrət və qəzəbinə …

Davamını oxu

İmam Sadiqin (ə) səhabələrinə yazdığı məktub-1

İsmayıl ibn Cabir deyir ki, imam Sadiq (ə) səhabələrinə yazdığı bu məktubunda onlara göstəriş verir ki, onu vaxtaşırı mütaliə edib üzərində fikirləşsinlər, buyruqlarına əməl edərək qoruyub-saxlasınlar. Bundan sonra onlar da həmin məktubu evlərində namaz qıldıqları guşədə saxlayır və namazdan sonra onu düşünə-düşünə oxuyardılar:

Davamını oxu

İmam Sadiqin (ə) səhabələrinə yazdığı məktub-1

İsmayıl ibn Cabir deyir ki, imam Sadiq (ə) səhabələrinə yazdığı bu məktubunda onlara göstəriş verir ki, onu vaxtaşırı mütaliə edib üzərində fikirləşsinlər, buyruqlarına əməl edərək qoruyub-saxlasınlar. Bundan sonra onlar da həmin məktubu evlərində namaz qıldıqları guşədə saxlayır və namazdan sonra onu düşünə-düşünə oxuyardılar:

Davamını oxu

İmam Sadiqin (ə) səhabələrinə yazdığı məktub-2

“Yoxsul müsəlmanlara məhəbbəti unutmayın ki, onlara təhqir və təkəbbürlə yanaşan kəs şübhəsiz, Allahın dinində büdrəmişdir. Belə kəsi Allah da təhqir edər və sevməz. Atamız Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “Rəbbim mənə yoxsul müsəlmanları sevməyi əmr etmişdir. Bilin ki, müsəlmanı təhqir edənə Allah nifrət və təhqirlə baxar və camaat da ona nifrət edər. Şübhəsiz, Allahın nifrət və qəzəbinə …

Davamını oxu

İMAM SADİQİN (Ə) HƏYATINA QISA BİR BAXIŞ

 İMAM SADİQİN (Ə) ŞƏXSİYYƏTİ Adi: Cəfər; Ləqəbləri: Sadiq, Tahir, Qaim, Kafil, Münci, Sabir, Müsəddiq, Mühəqqiq, Kaşifül-həqaiq; Künyəsi: Əbu-Əbdillah; Atası: imam Muhəmməd Baqir (ə); Anası: Qasim ibn Məhəmməd ibn Əbu Bəkrin qızı Fatimə (künyəsi Ümmü-Fərvə); Doğulduğu gün: 17 Rəbiül-əvvəl; Doğulduğu yer: Mədinə şəhəri;

Davamını oxu

Hansı İmamın, başqa İmamlara nisbət məxsus sifətləri və xüsusiyyətləri vardır?

Məzhəbi təlimlərə əsasən Məsum İmamların iki cür heysiyyəti və varlığı vardır. Biri nurani, o biri isə cismani. Nurani varlıq cəhətindən onların hamısı birdirlər, amma cismani və dünyəvi varlıq cəhətindən zaman və məkanın şəraitinə uyğun olaraq onardan hər birinin məxsus xüsusiyyətləri vardır. Məsələn: İmam Əli (ə) şücaət və xitabədə, İmam Hüseyn (ə) cihad və şəhadətdə, İmam …

Davamını oxu