Category: İMAM HUSEYN (Ə)

Peyğəmbəri (s) xatırladan ayna – Həzrət Əli Əkbər (ə)

Bəzi tarixçilərin qeydlərinə əsasən, həzrət Əli Əkbər 33-cü hicri-qəməri ilinin Şəban ayının 11-ci günü dünyaya göz açmışdır. Onun atası şəhidlər sərvəri imam Hüseyn (ə), anası isə Əbu Mürrət ibn Ürvət ibn Məsud Səqəfinin qızı Leyladır və imam Hüseynin (ə) böyük oğludur. Bu haqqda imam Zeynəlabidindən (ə) belə nəql oluinur: “Mənim, məndən böyuk Əli Əkbər adlı …

Davamını oxu

İMAM HÜSEYNİN (Ə) YEZİDİN XİLAFƏTİ İLƏ MÜXALİFƏTİ

İMAM HÜSEYNİN (Ə) YEZİDİN XİLAFƏTİ İLƏ MÜXALİFƏTİ 60-cı hicri-qəməri ilinin Rəcəb ayında Müaviyə öldükdən sonra, Yezid atasının kürsüsündə əyləşib Mədinədəki məşhur müxaliflərindən beyət almağa başladı. Müaviyənin ölüm xəbəri hələ Mədinə xalqına çatmamışdı ki, Yezid Mədinənin hakimi Vəlid ibn Ütbə ibn Əbu Süfyana məktub yazaraq gecikmədən Hüseyn ibn Əli (ə) və Abdullah ibn Zübeyrdən beyət alacağını əmr …

Davamını oxu

Nəyə görə İmam Hüseyn (ə) üçün 2 ay əza saxlayırıq, digər Məsumlar (ə) üçün isə 1 gün?

İslam tarixinə nəzər salsaq, görərik ki, Məsumların (ə) hər biri öz dövründə haqqın carçısı olmuş, ədalətsizliklərlə mübarizə aparmışlar. Onların hər biri İslamın yaşaması, cəmiyyətin islahı, öz şəri və ictimai vəzifələrini yerinə yetirmək üçün mümkün olan hər bir şeyi etmişlər. Fəqət İmam Hüseynin (ə) dövründə

Davamını oxu

İMAM HÜSEYNƏ (Ə) MƏXSUS FƏZİLƏTLƏR

Şəhidlər sərvəri imam Hüseynə (ə) məxsus məziyyət və xüsusiyyətlərdən biri də o həzrətin türbəsi, yəni şərif qəbrinin torpağıdır. Məsum rəhbərlərin müqəddəs qəbirlərindən torpaq götürüb yemək haramdır, amma imam Hüseynin (ə) pak türbəsi şəfa xarakterlidir və ondan şəfa məqsədilə azacıq götürüb yemək məsum rəhbərlər tərəfindən tövsiyə olunmuşdur. Məsumlardan nəql olunan müxtəlif rəvayətlərdə bu ibarə gözə dəyməkdədir:

Davamını oxu

İMAM HÜSEYNİN (Ə) AŞURA GÜNÜ SÖYLƏDİYİ SON KƏLAMLARDAN – 12 HƏDİS

1. Düşmən qoşunundan bəziləri imam Hüseynin (ə) qətlə yetirildiyini güman edərək xeymələrə hücum çəkdikdə, İmam (ə) fəryad edərək buyurdu: “Əgər dininiz yoxdursa və qiyamətdən qorxmursunuzsa, heç olmasa, dünyada qeyrətiniz olsun!” 2. İmam Hüseyn (ə) buyurmuşdur: “And olsun Allaha, mən nə özümü zillətlə sizə təslim edəcək, nə də qul kimi qarşınızdan qaçasağam!”

Davamını oxu

İMAM HÜSEYNƏ (Ə) MƏXSUS FƏZİLƏTLƏR – HÜSEYN SEVGİSİ

Şəhidlər sərvəri imam Hüseynin (ə) bir sıra xüsusiyyətləri vardır ki, məhz o həzrətə məxsusdur. Həmin xüsusiyyətlərdən biri də budur ki, imam Hüseynə (ə) sevgi və məhəbbətin hərarəti möminlərin qəlbində həmişəyaşardır. Bu özəlliyi və onun qiyamət gününə qədər yaşayacağını İslam Peyğəmbərinin dilindən eşidək. O həzrət buyurur:

Davamını oxu

İmam Həsənin (ə) qatilləri – İmam Hüseyn (ə) niyə qatilə qarşı qisas icra etmədi?

İmam Həsən (ə) həzrət Əlidən (ə) sonra 7 ay müsəlmanların xəlifəsi oldu. Müaviyə ilə bağlanan sülh müqaviləsindən sonra xilafətdən çənilən İmam (ə) təxminən 10 ilə yaxın imamlıq etdi. İmam Həsənin (ə) xilafətdən çəkilməsinə baxmayaraq varlığı, yaşaması daima Müaviyyəni narahat edirdi. Bu səbəbdən Müaviyyə müxtəlif hiylə və gizli yollarla İmam Həsəni (ə) şəhid edib, özü və …

Davamını oxu

İMAM ZEYNƏLABİDİN (Ə) YEZİDİN MƏCLİSİNDƏ

Əhli-beyt əsirlərinin Şama səfəri “Aşura” (ə) inqilabının mahiyyət və səbəblərini aşılamaqda, Yezidin mənfur hakimiyyətinin əsl mahiyyətini tanıtdırmaqda böyük rol oynadı. İmam Hüseynin (ə) şəhadət libası ilə apardığı müqəddəs cihadı onlar əsirlik libası ilə yerinə yetirdilər. Əsirlərin Şamda saxlanılması, Müaviyənin qırx illik təbliğatı nəticəsində İslam və Peyğəmbər ailəsi haqda düzgün məlumatı olmayan Şam camaatına İslam və …

Davamını oxu

Hansı İmamın, başqa İmamlara nisbət məxsus sifətləri və xüsusiyyətləri vardır?

Məzhəbi təlimlərə əsasən Məsum İmamların iki cür heysiyyəti və varlığı vardır. Biri nurani, o biri isə cismani. Nurani varlıq cəhətindən onların hamısı birdirlər, amma cismani və dünyəvi varlıq cəhətindən zaman və məkanın şəraitinə uyğun olaraq onardan hər birinin məxsus xüsusiyyətləri vardır. Məsələn: İmam Əli (ə) şücaət və xitabədə, İmam Hüseyn (ə) cihad və şəhadətdə, İmam …

Davamını oxu

Kərbəla ələmdarı

Bağışlayan və Mehriban Allahın adı ilə “Qəməri Bəni-Haşim” ləqəbi ilə tanınmış Həzrət Əbülfəzl ibn Əli (ə) hicrətin 26-cı ili, şəban ayının 4-də dünyaya gəlmişdir. İslam aləmində Həzrət Əbülfəzl (ə) Qəməri-Bəni-Haşim (yəni Haşim Nəslinin Ayı) ləqəbi ilə məruflaşmışdır. Atası, Allahın hüccəti Həzrət Əli (ə), anası isə öz şücaətləri ilə ad qazanmış “Kilab” qəbiləsindən olan Ümmülbənidir. Xanım …

Davamını oxu