Category: İMAM HUSEYN (Ə)

İMAM HÜSEYNİN (Ə) AŞURA GÜNÜ SÖYLƏDİYİ SON KƏLAMLARDAN – 12 HƏDİS

1. Düşmən qoşunundan bəziləri imam Hüseynin (ə) qətlə yetirildiyini güman edərək xeymələrə hücum çəkdikdə, İmam (ə) fəryad edərək buyurdu: “Əgər dininiz yoxdursa və qiyamətdən qorxmursunuzsa, heç olmasa, dünyada qeyrətiniz olsun!” 2. İmam Hüseyn (ə) buyurmuşdur: “And olsun Allaha, mən nə özümü zillətlə sizə təslim edəcək, nə də qul kimi qarşınızdan qaçasağam!”

Davamını oxu

İMAM HÜSEYNƏ (Ə) MƏXSUS FƏZİLƏTLƏR – HÜSEYN SEVGİSİ

Şəhidlər sərvəri imam Hüseynin (ə) bir sıra xüsusiyyətləri vardır ki, məhz o həzrətə məxsusdur. Həmin xüsusiyyətlərdən biri də budur ki, imam Hüseynə (ə) sevgi və məhəbbətin hərarəti möminlərin qəlbində həmişəyaşardır. Bu özəlliyi və onun qiyamət gününə qədər yaşayacağını İslam Peyğəmbərinin dilindən eşidək. O həzrət buyurur:

Davamını oxu

İmam Həsənin (ə) qatilləri – İmam Hüseyn (ə) niyə qatilə qarşı qisas icra etmədi?

İmam Həsən (ə) həzrət Əlidən (ə) sonra 7 ay müsəlmanların xəlifəsi oldu. Müaviyə ilə bağlanan sülh müqaviləsindən sonra xilafətdən çənilən İmam (ə) təxminən 10 ilə yaxın imamlıq etdi. İmam Həsənin (ə) xilafətdən çəkilməsinə baxmayaraq varlığı, yaşaması daima Müaviyyəni narahat edirdi. Bu səbəbdən Müaviyyə müxtəlif hiylə və gizli yollarla İmam Həsəni (ə) şəhid edib, özü və …

Davamını oxu

İMAM ZEYNƏLABİDİN (Ə) YEZİDİN MƏCLİSİNDƏ

Əhli-beyt əsirlərinin Şama səfəri “Aşura” (ə) inqilabının mahiyyət və səbəblərini aşılamaqda, Yezidin mənfur hakimiyyətinin əsl mahiyyətini tanıtdırmaqda böyük rol oynadı. İmam Hüseynin (ə) şəhadət libası ilə apardığı müqəddəs cihadı onlar əsirlik libası ilə yerinə yetirdilər. Əsirlərin Şamda saxlanılması, Müaviyənin qırx illik təbliğatı nəticəsində İslam və Peyğəmbər ailəsi haqda düzgün məlumatı olmayan Şam camaatına İslam və …

Davamını oxu

Hansı İmamın, başqa İmamlara nisbət məxsus sifətləri və xüsusiyyətləri vardır?

Məzhəbi təlimlərə əsasən Məsum İmamların iki cür heysiyyəti və varlığı vardır. Biri nurani, o biri isə cismani. Nurani varlıq cəhətindən onların hamısı birdirlər, amma cismani və dünyəvi varlıq cəhətindən zaman və məkanın şəraitinə uyğun olaraq onardan hər birinin məxsus xüsusiyyətləri vardır. Məsələn: İmam Əli (ə) şücaət və xitabədə, İmam Hüseyn (ə) cihad və şəhadətdə, İmam …

Davamını oxu

Kərbəla ələmdarı

Bağışlayan və Mehriban Allahın adı ilə “Qəməri Bəni-Haşim” ləqəbi ilə tanınmış Həzrət Əbülfəzl ibn Əli (ə) hicrətin 26-cı ili, şəban ayının 4-də dünyaya gəlmişdir. İslam aləmində Həzrət Əbülfəzl (ə) Qəməri-Bəni-Haşim (yəni Haşim Nəslinin Ayı) ləqəbi ilə məruflaşmışdır. Atası, Allahın hüccəti Həzrət Əli (ə), anası isə öz şücaətləri ilə ad qazanmış “Kilab” qəbiləsindən olan Ümmülbənidir. Xanım …

Davamını oxu

XANIM ZEYNƏB (S.Ə.) YEZİDİN SARAYINDA

Əhli-beyt (ə) əsirləri Kufədə zindanda saxlanılırdı. Onlar İbn Ziyadın zindanında çətin günlər keçirdikdən sonra, Yezidin əmri ilə Şama göndərildi. Yezid və onun adamları böyük fəth və qələbə hesab olan bu karvanın Şam şəhərinə daxil olması üçün dəqiqələri sayırdılar. Tarixçilərin qeydlərinə əsasən, əsirlər karvanı minlərlə tamaşaçının gözü qarşısında şəhərə daxil oldu. Həmin gün Şam şəhəri sevinc …

Davamını oxu

Hz.Ruqəyyənın(s.ə)

Bu gün Hz.İmam Hüseynin(ə) məzlum balası Hz.Ruqəyyənın(s.ə) Şamın xarabasında şəhid olduğu gündür.   Həzrət Rüqəyyə (ə) imam Hüseyn ibn Əlinin (ə) qızıdır. Onun anasının adı Ümmü İshaqdır. Həzrət Rüqəyyə (ə) 59-cu hicri qəməri ilində Mədinə şəhərində dünyaya gəldi və 61-ci hicri ilində atası ilə birlikdə Kərbəlaya səfər etdi. Bəzi rəvayətlərə əsasən həzrət Rüqəyyənin şəhadəti zamanı …

Davamını oxu

İmam Hüseynin şəhid olması

Aşura günü — Məhərrəm ayının 10-cu günü. Matəm günü. İmam Hüseynin, onun ailə üzvlərinin və tərəfdarlarının qətl olunduğu gün. Hicri təqvimi ilə 61-ci ildə İmam Hüseyn və silahdaşlarının Kərbəlada şəhid edildiyi gün. Şiələr bu günü yas günü kimi qəbul edirlər və əzadarlıq edirlər

Davamını oxu