Category: İMAM MƏHƏMMƏD TƏQI (Ə)

İmam Cavadın (ə) möcüzəli mövludu

Vilayət səmasının 9-cu ulduzu olan İmam Cavad (ə) 195-ci hicri-qəməri ilinin rəcəb ayında Mədinə şəhərində dünyaya gəlmişdir. Vaqifiyyə firqəsinin böyüklərindən biri İmam Rzaya (ə) deyir: “Sən İmamsan?”. İmam (ə) buyurur: “Bəli”. Deyir: “Sən İmam deyilsən”. İmam (ə) bir qədər başını aşağı salır və sonra buyurur: “Niyə belə düşünürsən ki, mən İmam deyiləm?”. O, dedi: “İmam …

Davamını oxu

İMAM CAVADIN (Ə) QUNUT DUASI

OXUNUŞU: “Əllahummə, ədil li-əvliyaikə min ə`daikəz-zalimin… Əlləzinət-təxəzu – Əllahummə – maləkə duvələn, və ibadəkə xəvələn və tərəkul-lahummə, aləmə ərzikə fi bəkmaə əmyaə zəlmaə mudləhimməh, fə-ə`yunuhum-

Davamını oxu

İMAM CAVAD (Ə) – KƏRAMƏT VƏ SƏXAVƏT NÜMUNƏSİ

İmam Cavad (ə) kamillik yolunu getmək istəyənlərə fərdi və ictimai siması ilə bənzərsiz bələdçi və bəşəriyyət simvollarından biridir. O həzrətin gözəl əxlaq və rəftarları ilə bağlı nəql edilən rəvayətləri ətraflı şəkildə burada qeyd edə bilmədiyimizdən, insanlara yaxşılığı, düyaya rəğbətsizliyi, kəramət və səxavətliliyi ilə əlaqədar bir neçə nümunəni qeyd etməklə kifayətlənirik:

Davamını oxu

İMAM CAVADIN (Ə) YƏHYA İBN ƏKSƏMLƏ ELMİ MÜZAKİRƏSİ

Bu gün imam Cavadın (ə) doğum günüdür. Uşaq ikən imamət məqamına çatan imam Cavadın (ə) elmi məqamını yoxlamaq və sınaqdan keçirmək üçün, həm o həzrətin dostları və şiələri, həm də onların düşmənləri tərəfindən münazirə (müzakirə) məclisləri təşkil olunurdu. Həmin münazirələrdən biri də böyük əhli-sünnə alimi, Abbasi xəlifəsi Məmunun hökumətində “qazılar qazısı” adı ilə fəaliyyət göstərən …

Davamını oxu

İMAM CAVADIN (Ə) HƏYATINA QISA BİR BAXIŞ

İMAM CAVADIN (Ə) HƏYATI Doqquzuncu imamın adı Mühəmməd, künyəsi Əbu Cəfər, ləqəbi Təqi və Cavaddın. O həzrət 195-ci hicri-qəməri ilində Mədinə şəhərində anadan olmuşdur. Atasi imam Rza, anası isə İslam Peyğəmbərinin (s) həyat yoldaşı olmuş Mariya Qibtiyyənin nəslindən olan Səbikə (Səkinə) Novbiyyədir. İmam Cavadın (ə) atası vəfat edərkən, təxminən, səkkiz yaşı olmuş, 220-ci h.q. ilinin …

Davamını oxu