Category: İMAM MƏHDI (Ə)

İMAM HƏSƏN ƏSKƏRİ (Ə) ÖZÜNDƏN SONRAKI İMAM (Ə.C.) VƏ ONUN QEYB DÖVRÜNDƏN XƏBƏR VERİR!

Əhməd ibn İshaq belə nəql edir: Bir gün imam Həsən Əskərinin (ə) hüzuruna getmişdim. O həzrətdən sonrakı imamın kim olacağını öyrənmək istəyirdim. İmam Həsən Əskəri (ə) mənim suallarımdan öncə buyurdu: “Ey Əhməd ibn İshaq! Allah-Taala yer üzünü həzrət Adəmin (ə) yaranışından indiyə qədər

Davamını oxu

İMAM ZAMANIN (Ə.C) DÜNYAYA GƏLİŞİ

Peyğəmbərdən (s) nəql olunan çoxsaylı hədislərdə belə buyurulur: “Mənim nəslimdən “Mehdi” adlı bir şəxs qiyam edəcək və yer üzündən zülmün kökünü qoparacaq.” Zülmkar Abbasi xəlifələri bu məzmunlu hədislər haqda məlumatlı olduqlarından, imam Mehdi (ə) dünyaya göz açdığı vaxtdan onu öldürməyi ön plana çəkmişdilər. Bunun üçün imam Cavadın (ə) zamanından etibarən, məsum imamların (ə) həyatları çətinlik, əziyyət, …

Davamını oxu

İMAM ZAMANIN (Ə) QEYBƏ ÇƏKİLMƏSİNİN FƏLSƏFƏSİ

“İmam Zaman (ə) nə üçün qeybə çəkilmişdir və qeybdə olan imamın ümmətə xeyri nədir?” – sualını belə cavablandırmaq olar: Əvvəla, Allah-Taala Qurani-Kərimdə övliyaları iki dəstəyə bölüb: 1. Qeybə çəkilib gözlərdən gizli olan, belə ki, hətta zamanəsinin peyğəmbəri belə onu tanımır. Bununla bağlı “Kəhf” surəsinin 65-82-ci ayələrində həzrət Musa peyğəmbərin (ə) səfər yoldaşı barədə buyurulur: “(Musa və …

Davamını oxu

ZÜHURA DOĞRU

– İmam Mehdinin (ə) dünyamiqyaslı inqilabı zamanı baş verəcək hadisələr… Zühurdan söz düşdükdə, insana könül rahatlığı gəlir, sanki onun daxilində yaşıl bir yamac, axar bir çayın kənarında oturmuş və bülbüllərin gözəl səslərini dinləyirmiş kimi bir duyğu oyandırır. Bəli, gözəlliklərin zühuru və yaxşılıqların yayılması yorğun haqq yolçularına sevinc bəxş edir və ümid bəsləyənlərin gözlərindəki sevinc hərarətini …

Davamını oxu

Hansı İmamın, başqa İmamlara nisbət məxsus sifətləri və xüsusiyyətləri vardır?

Məzhəbi təlimlərə əsasən Məsum İmamların iki cür heysiyyəti və varlığı vardır. Biri nurani, o biri isə cismani. Nurani varlıq cəhətindən onların hamısı birdirlər, amma cismani və dünyəvi varlıq cəhətindən zaman və məkanın şəraitinə uyğun olaraq onardan hər birinin məxsus xüsusiyyətləri vardır. Məsələn: İmam Əli (ə) şücaət və xitabədə, İmam Hüseyn (ə) cihad və şəhadətdə, İmam …

Davamını oxu

Həzrət Məhdinin (ə.f) ömrünün uzun olması təəccüblü olmamalıdır

Hər bir müsəlman bilir ki, Allah hər şeyə qadirdir və istədiyi hər bir işi görə bilər. Kifayətdir ki, İlahi iradə həmin işə aid olsun və həmin işi görsün. Allah bir iş görmək istəyən zaman sadəcə ona “ol” kimi bir iradə edər və həmin şey olar. Allahın Öz hüccətini sağ saxlaması və ömrünü uzun etməsi də …

Davamını oxu