Category: İslam Tarixi

Kərbəla şəhadətinə oxşayan mənzərə

Hər kəs Aşura hadisəsində Həzrət Əli Əkbər (ə) ilə İmam Hüseynin (ə) macərasını yaxşı bilir. O zaman ki, Əli Əkbər ağa şəhid olur, İmam Hüseyn (ə) özünü əziz övladına çatdırır və üzünü onun üzünə qoyaraq, düşməni lənətləyir. Sonra Haşimi cavanlarına əmr edir ki, onu xeyməyə aparsınlar.     Əli Əkbər ağa, İmam Hüseynə (ə) ən …

Continue reading

İmam Zaman ağaya (ə.f) ilk beyət edən kim olacaqdır?

    Hədislərimizdən belə nəticəyə gəlmək olur ki, İmam Zaman ağaya (ə.f) ilk beyət edən kəs Cəbrayil (ə) olacaqdır. Allahın bu yaxın mələyi İmamın əlini öpəcək və onunla beyət edəcəkdir.

Continue reading

Cəfər Təyyar şəhid olanda oruc idi…

Bəni-Abbasdan olan bir şəxs oruc haqqında soruşanda, ona deyirlər: “Əgər Peyğəmbərin (s) orucunu bilmək istəyirsənsə, o Həzrət (s) hər ayın üç gününü oruc tutardı və buyurardı: “Bu üç günün orucu dünyanın orucuna bərabərdir””. Yəni belə bir oruc dünyanın bütün günlərində oruc tutmağa bərabərdir. “Xəsais” kitabının müəllifi yazır: “Əli (ə) səvvab idi və çoxlu oruc tutardı”. Mühəddis …

Continue reading

İmam Zaman ağaya (ə.f) ilk beyət edən kim olacaqdır?

Hədislərimizdən belə nəticəyə gəlmək olur ki, İmam Zaman ağaya (ə.f) ilk beyət edən kəs Cəbrayil (ə) olacaqdır. Allahın bu yaxın mələyi İmamın əlini öpəcək və onunla beyət edəcəkdir. Mufəzzəl ibn Ömər İmam Sadiqdən (ə) nəql edir ki, buyurub: “O zaman ki, Allah Həzrət Qaimə (ə.f) qiyam üçün izacə verəcəkdir, Həzrət minbərə çıxacaqdır. İnsanları özünə tərəf …

Continue reading

Nəfsimizi ram etməyi Həzrət Yusif (ə) kimi istəyək

Quran bizə bir çox dastanları ilə ibrət dərsi vermişdir. Bu dastanlardan biri də Yusif peyğəmbərin (ə) dastanıdır ki, Həzrət Yusif (ə) şəhvət və nəfsinə qalib gəlmək üçün Allahdan yardım istəyir. Bu dastan, Quranın ən gözəl dastanı kimi məşhur olmuşdur. Quran buyurur ki, Yusif (ə) öz nəfsinə qalib gəlməkdə siddiq məqamına çatmışdı. Yəni, o həm zahirdə …

Continue reading

Müharibə tək can almır

Müharibə bu dünya insanının icadı deyil. Qəlbində bu qədər mənəvi duyğuları olan, təbiətin belə gözəlliyindən zövq almağa bacaran bir canlı olan insan, necə ola bilir ki, bu qədər cinayətə qol qoya bilir? Bəzən müharibələr o qədər bəsit, hətta primitiv mövzuların üstündə olub ki, insan təəccüb etməyə bilmir.

Continue reading

Niyə Həzrət İbrahim (ə) oda atılanda, Allahdan kömək istəmir?

Quran buyurur: “Kim Allaha təvəkkül etsə, O, ona kifayət edər”. (Təlaq” 3). Bəs təvəkkülün dərəcələri hansılardır? 1. Təvəkkülün ilk dərəcəsi belədir ki, insan Allaha öz vəkili kimi etimad edər. Bu təvəkkülün ən aşağı dərəcəsidir. Yəni, insan hər bir işində Allahı vəkili edərək, Ona etimad edir və Ona söykənir.

Continue reading

Xızır peyğəmbər haqqında

“(Ya Rəsulum!) Yadına sal ki, bir zaman Musa öz gənc dostuna (xidmətində olan Yuşə ibn Nuna) belə demişdi: “Mən (Xızırla görüşmək üçün) iki dənizin qovuşduğu yerə çatmayınca və uzun müddət gəzib dolanmayınca (bu səfərdən) geri dönməyəcəyəm!” (“Kəhf”-60) “Həzrəti Musaya insanların ən biliklisi kimdir?-deyə soruşuldu. O da “mənəm” cavabını verdi. Tanrı “Allah bilər” demədiyi üçün ona …

Continue reading

İMAM HADİNİN (Ə) FİKRİ-SİYASİ TARİXİ

İmam Hadinin (ə) mövludu və dünyaya gəlişi münasibəti ilə əziz həmvətənlərimizi və oxucularımızı təbrik edir və o həzrətin həyatı ilə bağlı qısa məlumatı nəzərinizə çatdırırıq: Həzrət Əli ibn Mühəmməd (ə) şiələrin onuncu imamıdır və o həzrətin ləqəbi Hadidir. O həzrət 212-ci hicri ilinin Zil-həccə ayının 15-də dünyaya gəlmişdir.( “Üsuli-kafi”, c. 1, s. 497; “Əl-kamilu fit-tarix”, …

Continue reading

İmam Cavadın (ə) möcüzəli mövludu

Vilayət səmasının 9-cu ulduzu olan İmam Cavad (ə) 195-ci hicri-qəməri ilinin rəcəb ayında Mədinə şəhərində dünyaya gəlmişdir. Vaqifiyyə firqəsinin böyüklərindən biri İmam Rzaya (ə) deyir: “Sən İmamsan?”. İmam (ə) buyurur: “Bəli”. Deyir: “Sən İmam deyilsən”. İmam (ə) bir qədər başını aşağı salır və sonra buyurur: “Niyə belə düşünürsən ki, mən İmam deyiləm?”. O, dedi: “İmam …

Continue reading