Category: Islam Dünyası

Müharibə tək can almır

Müharibə bu dünya insanının icadı deyil. Qəlbində bu qədər mənəvi duyğuları olan, təbiətin belə gözəlliyindən zövq almağa bacaran bir canlı olan insan, necə ola bilir ki, bu qədər cinayətə qol qoya bilir? Bəzən müharibələr o qədər bəsit, hətta primitiv mövzuların üstündə olub ki, insan təəccüb etməyə bilmir.

Continue reading

İmam Zaman ağanın (ə) neçə cür elmi vardır?

İmam Zaman ağa (ə.f) buyurur: “Biz Əhli-Beytin (ə) elmi üç növdür: keçmişə, gələcəyə və indiyə aid olan elmlər. Keçmişə aid olan elm – təfsirdir. Gələcəyə aid olan elm – xüsusi elmdir. İndiyə aid olan elm – qəlbə salmaqdır. Qulaqlara zümzümə etməkdir. Bu hissə bizim ən üstün elmimizdir. Bizim Peyğəmbərdən (s) sonra başqa rəsul gəlməyəcəkdir”.

Continue reading

İMAM BAQİR (Ə) VƏ SİYASİ MƏSƏLƏLƏR

Şiə imamlarının, xüsusilə, imam Baqir (ə) və imam Sadiqin (ə) fəaliyyətləri özünəməxsus zəngin mədəniyyətə sahib bir məktəbin meydana gəlməsinə səbəb oldu və bu məktəb sonralar “Cəfəri” məktəbi adı ilə məşhurlaşdı. Bütün sahələrdə Əhli-beyt elmlərini nizamlı şəkildə irəli aparan bu geniş məktəb həmin imamların əlli beş ilə yaxın (48-94-cu h.q. illəri) göstərdikləri mütəmadi fəaliyyətlərinin məhsuludur. Əməvilər …

Continue reading

Peyğəmbəri (s) xatırladan ayna – Həzrət Əli Əkbər (ə)

Bəzi tarixçilərin qeydlərinə əsasən, həzrət Əli Əkbər 33-cü hicri-qəməri ilinin Şəban ayının 11-ci günü dünyaya göz açmışdır. Onun atası şəhidlər sərvəri imam Hüseyn (ə), anası isə Əbu Mürrət ibn Ürvət ibn Məsud Səqəfinin qızı Leyladır və imam Hüseynin (ə) böyük oğludur. Bu haqqda imam Zeynəlabidindən (ə) belə nəql oluinur: “Mənim, məndən böyuk Əli Əkbər adlı …

Continue reading

Heç zaman qocalmayacaq İmam Zaman (ə.f) ağaya

Həzrət İmam Məhdi (ə.f) 11-ci İmam olan İmam Həsən Əsgərinin (ə) yeganə övladıdır. 255-ci hicri ilinin Şəban ayının 15-də Samirrada dünyaya gəlmişdir. 5 yaşı olan zaman atasını şəhid etdilər və imamət kürsününə əyləşmək məcburiyyətində qalan 5 yaşlı İmam Məhdi (ə.f), qeybəti-suğraya (kiçik qeybə) çəkilir. Həzrətin (ə.f) dünyaya gəlişi gizli olduğu üçün, onun varlığından çox az insanın …

Continue reading

İmam Zaman ağanın (ə.f) anamız Zəhraya (s.ə) bənzərliyi

Həzrət İmam Sadiqə (ə) sual veriblər ki, niyə Həzrət Peyğəmbərin (s) qızını Fatimə adlandırıblar. Həzrət (ə) cavabında buyurmuşdur: “Allah Təala Öz əzəmətli nurundan onu xəlq etmişdir”. Bu, o deməkdir ki, Allah 14 Məsumun (ə) xəmirini Öz əzəmətli nurundan xəlq etmiş və onları başqa xəlqdən üstün etmişdir. Həzrət Peyğəmbərdən (s) gələn hədisdə oxuyuruq ki, Həzrət (s) …

Continue reading

Qiyamət günü Allah yanında ən ali məqama bu insanlar malikdir

İmam Baqir (ə) buyurur: “Sizlərdən hər biriniz necə ki, özünüzün xeyirxahısınız – başqa qardaşlarınızın da xeyirini istəməlisiniz”. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Möminlərə vacibdir ki, davamlı olaraq bir-birlərinin xeyirxahı və nəsihət verəni olsunlar”.

Continue reading

Niyə Həzrət İbrahim (ə) oda atılanda, Allahdan kömək istəmir?

Quran buyurur: “Kim Allaha təvəkkül etsə, O, ona kifayət edər”. (Təlaq” 3). Bəs təvəkkülün dərəcələri hansılardır? 1. Təvəkkülün ilk dərəcəsi belədir ki, insan Allaha öz vəkili kimi etimad edər. Bu təvəkkülün ən aşağı dərəcəsidir. Yəni, insan hər bir işində Allahı vəkili edərək, Ona etimad edir və Ona söykənir.

Continue reading

Külək niyə əsir? Əsməsə, nə olar? – İmam Sadiqin (ə) mübarək izahı

İmam Sadiq (ə) yaxın səhabəsi olan Mufəzzələ yerin və göyün bəzi sirlərini açıqlamışdır ki, biz də onlarla tanış olaq. “Ey Mufəzzəl! Səni küləkdən və onun xüsusiyyətlərindən agah edim. Məgər görmürsənmi ki, külək qalxan və yatan zaman nə müsibətlər baş verir? Canlar həlak olmaq təhlükəsində qalır. Sağlamları xəstə, xəstələri həlak edir. Meyvələri məhv edir. Yaşıllıqları çirkləndirir …

Continue reading

Bütün xəstəliklərin dərmanı – Məsumların (ə) nəzərində südün faydaları

Süd – o nemətlərdəndir ki, Məsumlarımız (ə) daima ondan istifadə etmiş və bizlərə də tövsiyə etmişdilər. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Boğaz ağrısı üçün süd içmək kimi faydalı bir şey yoxdur”.

Continue reading