Category: Islam Dünyası

Xızır peyğəmbər haqqında

“(Ya Rəsulum!) Yadına sal ki, bir zaman Musa öz gənc dostuna (xidmətində olan Yuşə ibn Nuna) belə demişdi: “Mən (Xızırla görüşmək üçün) iki dənizin qovuşduğu yerə çatmayınca və uzun müddət gəzib dolanmayınca (bu səfərdən) geri dönməyəcəyəm!” (“Kəhf”-60) “Həzrəti Musaya insanların ən biliklisi kimdir?-deyə soruşuldu. O da “mənəm” cavabını verdi. Tanrı “Allah bilər” demədiyi üçün ona …

Continue reading

İMAM HADİNİN (Ə) FİKRİ-SİYASİ TARİXİ

İmam Hadinin (ə) mövludu və dünyaya gəlişi münasibəti ilə əziz həmvətənlərimizi və oxucularımızı təbrik edir və o həzrətin həyatı ilə bağlı qısa məlumatı nəzərinizə çatdırırıq: Həzrət Əli ibn Mühəmməd (ə) şiələrin onuncu imamıdır və o həzrətin ləqəbi Hadidir. O həzrət 212-ci hicri ilinin Zil-həccə ayının 15-də dünyaya gəlmişdir.( “Üsuli-kafi”, c. 1, s. 497; “Əl-kamilu fit-tarix”, …

Continue reading

İmam Cavadın (ə) möcüzəli mövludu

Vilayət səmasının 9-cu ulduzu olan İmam Cavad (ə) 195-ci hicri-qəməri ilinin rəcəb ayında Mədinə şəhərində dünyaya gəlmişdir. Vaqifiyyə firqəsinin böyüklərindən biri İmam Rzaya (ə) deyir: “Sən İmamsan?”. İmam (ə) buyurur: “Bəli”. Deyir: “Sən İmam deyilsən”. İmam (ə) bir qədər başını aşağı salır və sonra buyurur: “Niyə belə düşünürsən ki, mən İmam deyiləm?”. O, dedi: “İmam …

Continue reading

XANIM FATİMEYİ-ZƏHRANIN (S.Ə.) MƏQAMI

1. Xanım Fatimeyi-Zəhra (s.ə.) – qadınların ən üstünü: Məşhur əhli-sünnə mənbələrində nəql olunan bir çox rəvayətlərdə aşkar şəkildə göstərilir ki, xanım Fatimeyi-Zəhra (s.ə.) qadınların ən fəzilətlisi və üstünüdür. Əhməd ibn Hənbəl, Əbu Səid Xudridən Peyğəmbərin (s) belə buyurduğunu nəql edir: “Həsənlə Hüseyn behişt gənclərinin sərvəri, Fatimə isə behişt qadınlarının sərvəridir.” Bu hədis Buxarinin “Səhih” və …

Continue reading

İMAM HÜSEYNİN (Ə) YEZİDİN XİLAFƏTİ İLƏ MÜXALİFƏTİ

İMAM HÜSEYNİN (Ə) YEZİDİN XİLAFƏTİ İLƏ MÜXALİFƏTİ 60-cı hicri-qəməri ilinin Rəcəb ayında Müaviyə öldükdən sonra, Yezid atasının kürsüsündə əyləşib Mədinədəki məşhur müxaliflərindən beyət almağa başladı. Müaviyənin ölüm xəbəri hələ Mədinə xalqına çatmamışdı ki, Yezid Mədinənin hakimi Vəlid ibn Ütbə ibn Əbu Süfyana məktub yazaraq gecikmədən Hüseyn ibn Əli (ə) və Abdullah ibn Zübeyrdən beyət alacağını əmr …

Continue reading

Polşalı gənc İmam Rzanın (ə) hərəmində İslam dinini qəbul etdi

   Rəcəb ayında polşalı gənc Məşhəd şəhərindəki İmam Rzanın (ə) pak hərəmində İslam dinini qəbul etmək şərəfinə layiq görülüb. Müsəlman olduqdan sonra özünə Rza adını seçən polşalı gənc, belə bir açıqlama verib: “Ərəb dili və ədəbiyyatı fakültəsində təhsil almağım mənim İslam dini ilə tanış olmağıma imkan yaratdı.

Continue reading

Xristian dinində şərabın hökmü necədir?

Şərab içmək hələ Həzrət Adəmin (ə) zamanından haram buyurulmuşdur. Mömin insanlar həmişə ondan çəkinmiş və başqalarına da qadağan etmişdilər. İslam dinində də şərab içmək haramdır. Bəs xristian dinində şərabın hökmü necədir?

Continue reading

Rəcəb ayında oruc tutmaq və sədəqə verməyin savabı

Süfyan Suri İmam Sadiqdən (ə), o həzrət də ata-babalarının vasitəsilə İmam Əlidən (ə) belə nəql edir: “Hər kəs Rəcəb ayında bir gün – əvvəli, ya ortası, ya da axırında oruc tutarsa, onun keçmiş və gələcək günahları bağışlanar. (Yəni Allah onun gələcəkdə günaha düşməməsinə yardımçı olar.)

Continue reading

İMAM ƏLİNİN (Ə) HƏYATINA QISA BİR BAXIŞ

İmam Əli (ə) hicri-tarixinin 40-cı ilində mübarək Ramazan ayının 19-da zərbətləndi və 21-də şəhid oldu. Bu münasibətlə kollektivimiz adından oxucularımıza təsliyət deyirik və mütəal Allahdan istəyirik ki, bizi dünya və axirətdə imam Əlidən (ə) ayrı salmasın! İmam Əmirəlmöminin Əli (ə) “amul-fil”in (fil ili) 30-cu ilində, Peyğəmbərin (s) hicrətindən, təqribən, 24 il əvvəl, Rəcəb ayının 13-ü …

Continue reading

İMAM SADİQİN (Ə) GÖZƏL ƏXLAQINDAN NÜMUNƏLƏR

Yüksək əxlaq sahibi olan imam Sadiq (ə) Allah-Taalanın ayələrindən biridir. O həzrət öz gözəl əxlaqı ilə digər peyğəmbərlərdən fərqlənən babası Rəsuli-Əkrəmin (s) əxlaqına sahib idi. Onun gözəl əxlaq və ədəbi ilə əlaqədar bəzi nümunələrə diqqət yetirək: 1. İmam Sadiqin (ə) təvazökarlığı Təvazökarlıq imam Sadiqin (ə) ən bariz əxlaqı idi. Təkəbbürlə mübarizəsi o həzrətin təvazökarlığına canlı …

Continue reading