Yerin hərəkəti və zaman

Bütün səma cisimləri kimi Yer də öz xəyali oxu ətrafında fırlanır. Ilk dəfə bunu fransız alimi Fuko sübut edib. Bu zaman qütblər istisna olmaqla şimaldan cənuba uzanan meridian üzərində olan bütün nöqtələr qərbdən şərqə doğru fırlanaraq səmada dairə cızırlar. Nəticədə gecə-gündüz yaranır. Yer kürə formasında olduğundan Günəş şüaları onun bütün səthini eyni vaxtda işıqlandıra bilmir. Nəticədə Günəşə doğru çevrilmiş hissədə gündüz, əks tərəfdə isə gecə olur və Yerin fırlanması ilə əlaqədar olaraq bu növbələşmə ardıcıl olaraq davam edərək gecə-gündüzü əmələ gətirir.

Continue reading

Giuseppe Verdi kimdir ?

Bir gün Milan Konservatoriyasının direktorunun yanına cavan bir oğlan gəlir və onu qəbul imtahanına buraxmağı xahiş edir. Qəbul komissiyası iddiaçının əsərləri ilə tanış olandan sonra ona qəti rədd cavabı verir. Həmin hadisə 1832-ci ilə təsadüf edir. Bir neçə onillikdən sonra isə Milan Konsevatoriyası vaxtilə bəyənmədiyi gənc musiqiçinin adını daşımaq şərəfinə nail olmağa səy göstərir. Həmin musiqiçinin adı Cüzeppe Verdidir.

Continue reading

Gülüş xoşbəxtlikdir

Qaşqabağını tökən insanların, daim təbəssüm edən insanlara nisbətən, üzləri daha erkən və daha çox qırışır.

Bundan başqa
• Qaşqabağımızı tökdükdə 18, gülümsədikdə isə yalnız 3 əzələmizi istifadə etdiyimizi,
• Gülümsəmək üçün 14 kalori, qaşları çatmaq üçün 72 kalori lazım olduğunu,
• Hərəkət və üz ifadələrimizin istifadə etdiyimiz sözlərdən 8 qat daha güclü və təsirli olduğunu,
• İnsanın fikirli olduğu zamanlarda üz ifadəsinin gerçək halı olduğunu,
• Daim qaşqabağını tökən kəslərin təbəssüm edənlərə nisbətən daha erkən yaşlandığını,
• Davamlı gülümsəyən insanların qaşqabağını tökənlərə nisbətlə daha çox sevildiyini,
• Çinlilərin stresə söykənən infarkt hadisəsi nisbətinin çox aşağı olduğunu və bunun səbəbinin həyata müsbət baxmaları və təbəssüm etmələri olduğunu,
• Təbəssümün yoluxucu olduğunu,
• Dünyanın ən yaxşı satış və satışa çıxarma işçilərinin müvəffəqiyyətlərinin arxasında gülərüzlü olmalarının dayandığını,
• Yaponiyada gülümsəmə məktəbi olduğunu,
• Gülər üzlü işçilərin iş həyatlarındakı səmərənin daha yüksək olduğunu,
• Çatışmazlıqlara və mənfi hadisələrə, həyata pessimist baxan insanların daha çox uğradığını,
• Gülər üzlü insanların daha çox yada salınıb, xatırlandığını,
• Salamlaşan iki insana Allahın yetmiş lütfü olduğunu və bu yetmiş lütfdən altmış doqquzunun gülər üzlü olana verildiyini,

Gülməyin də insan sağlamlığı üzərindəki saysız faydalarına işarə edən mütəxəssislər, gülərək daha uzun və xoşbəxt bir həyat yaşaya bilmənizi vurğulayır

• Güldüyümüzdə üzümüzdə 15 əzələ birlikdə işləyir.
• Gülmək kişi və qadın arasında da fərqlilik göstərir. Kişilər daha qısa davamlı gülərkən qadınlar daha uzun qəhqəhə çəkir.
• Güldüyümüz zaman şiş və viruslarla döyüşən hüceyrələrimizin sayı da artır.
• Xüsusilə ruhi bəzi xəstəliklərin müalicəsində gülmə müalicəsi istifadə edilir. Xəstələr üzərində müsbət təsirləri olduğu müşahidə edilir.
• Patch Adams adlı həkimin işləri bu mövzuda nümunə olaraq göstərilir.
• Uşaqlar gündə təxminən 300 dəfə gülür, yetkinlər isə gündə ortalama 17 dəfə gülür.
• Yanımızda biri olduğu zaman edilən zarafata ya da gülməli bir hadisəyə tək olduğumuzdan on qat daha çox gülürük.

Bu yaxınlarda avropalı alimlər bir qrup könüllünün iştirakı ilə əlavə tədqiqatlar keçiriblər. Araşdırma iştirakçılarına komediyaya baxanadək və baxdıqdan sonra ağrıya qarşı həssaslığı yoxlamaq üçün bəzi testlər təklif olunub. Məlum olub ki, gülüş prosesində, daha dəqiqi, ağ ciyərlərdən havanın daha tez-tez və güclü boşaldılması nəticəsində endorfinlərin və insana tiryək preparatlarının təsirinə oxşar təsir göstərən analgetiklərin ifrazı artır. Beləliklə, alimlər müəyyən ediblər ki, gülməli filmə baxdıqdan 15 dəqiqə sonra insanda ağrı 10 faiz azalır.
Lakin tədqiqatlar göstərir ki, belə effektə yalnız təbii, səmimi gülüş malikdir. Saxta gülüş analoji nəticələr nümayiş etdirməyib. Bundan əlavə, effekt həmçinin başqa şəxslərin əhatəsində güldükdə güclənir. Ona görə də həkimlər komediyalara təklikdə deyil, dostlarla və ya ailəvi baxmağı tövsiyə edirlər.

Mənbə. kayzen.az

Saçların uzanmasına kömək edən 10 bitki yağı

Saçlarınız gec uzanır? Həlli çox sadədir. 🙂

1. Zeytun yağı — Bu yağ saçlarınızın daha canlı və daha yumşaq olmasını təmin edir. Parlaqlıq verir və baş dərisini kəpəkdən xilas edir.

2. Badam yağı — Tərkibində olan A, B, K vitaminləri və kalsium sayəsində saç köklərini gücləndirir, daha tez uzanmasına yardım edir. Ayrıca olaraq, badam yağını kirpiklərinizi uzatmaq üçün də istifadə edə bilərsiniz. Davamlı istifadə zamanı olduqca effektivdir.

Continue reading

Xoşbəxt ailə niyə dağıldı?

Nikah günü hamı vətəndaş vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı orqanının qarşısında yığışmışdı. Küçədə gəlin kimi bəzənmiş neçə maşın dayanmışdı. Həmin maşınlarda oğlanla qızın adamları gəlmişdi. Hamı da gül-çiçəklə. Bu gün nikah kəsdirəcək gəncləri təbrik etmək, onlara xeyir-dua verməkdən ötrü. İki ailənin üzvləri bir-birinə qarışmışdı. Tanımaq olmurdu oğlan evinin adamları kimdir, qız evininki hansı. Deyib-gülür, zarafatlaşır, bir-biri ilə daha yaxından tanış olur, bir-birini qonaq çağırırdılar. Oğlan anası qızı əzizləyir, öpür; qız anası da öz növbəsində kürəkənini məhəbbətlə süzür, xoş dillə dindirirdi.

Continue reading

Müharibədə əsaslı dönüş

1942-ci ilin yayından müharibənin gedişində yeni mərhələ başlandı. 1942-ci ilin iyunu-1944-cü ilin yanvarını əhatə edən bu dövr II dünya müharibəsi tarixinə əsaslı dönüş mərhələsi kimi daxil olmuşdur. Belə ki, bu mərhələdə faşist bloku ölkələri cəbhələrdə strateji təşəbbüsü itirmişdilər, iqtisadi, hərbi, siyasi və mənəvi üstünlük antihitler koalisiyasının əlinə keçmişdi. Müttəfiqlər bütün cəbhələrdə təşəbbüsü öz əllərinə almışdılar. 1942-ci ilin mayın 7 – 8-də ABŞ orduları Korolin

Continue reading

Buğa bürcü

Buğalar cəmiyyət içərisində parlamağı, seçilməyi xoşlamır, sakit yaşamağı və özünü səbirli aparmağı bacarirlar. Buğalarla ilk görüşü təşkil etmək üçün müəyyən vaxt lazımdır. Kişi Buğalar görüşü təyin etməyə tələsmirlər. Qadın Buğalar tez bir zamanda görüşməyə razılıq vermirlər. Əgər görüş təyin olunubsa, onda siz seçilənlərdənsiniz.
Buğalar komediya teatrını, gülüş doğuracaq filmləri, televiziya verilişlərini izləməyi xoşlayırlar. Onlar incə və səmimi yumoru duya bilirlər. Buğalar bahalı restoranlara getməyi sevirlər . Dadlı yeməklər və şirin desertlər onların ürəyincədir. İştahaları, maşallah yaxşıdır.

Continue reading

Dostluq hekayəsi

Müharibənin ən ağır anı idi. Bir əsgər dostunun qan içində yerə yıxıldığını gördü. Əsgər tez komandirin yanına gəlir və deyir:
– Komandir icazə verin gedim dostumu gətirim.
– Dəli olmusan?! Getməyə dəyməz. Dostun dəlik-deşik olub, bəlkə də ölüb. Öz həyatını təhlükəyə atma!

Continue reading

Tarzanın sahibi kimdir?

Biz Ankaranın Maltəpə məhəlləsində oluruq. Əslimiz ankaralı olmasa da, paytaxtın köhnə sakinlərindənik. Maltəpədə bizim dalandakı üçüncü ev bibimin mülküdür. Bibim ömrünü sizə bağışlayandan sonra, evə biz köçmüşük. Məhəlləmizdə Tarzan adlı bir köpək var. Buraya haradan, nə vaxt gəldiyini bilmirik. Bəlkə də, lap küçük vaxtından burada qalıb. Yaşını da heç kəs bilmir. Bu barədə məhəllədə kimdən soruşsanız, cavabında: – Mən bu məhəlləyə gələndə Tarzan artıq qoca köpək idi, – deyir.

Continue reading

Əsrin müqaviləsi

1991-ci ilin 18 oktyabrında Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktı qəbul edildikdən sonra Azərbaycana, onun zəngin yeraltı və yerüstü sərvətlərinə Amerika, Avropa və Asiyanın aparıcı dövlətlərinin marağı bir qədər də artdı. Xəzər dənizi və Xəzər hövzəsi rayonu Rusiya və İran kimi dövlətlərlə yanaşı digər ölkələrin də maraq obyektinə çevrildi. Burada əsas səbəb bölgənin geosiyasi və iqtisadi əhəmiyyətini, Xəzərin zəngin karbohidrogen ehtiyatları və digər sərvətləri idi. Bu baxımdan Azərbaycanın yürütdüyü xarici siyasət kursu mühüm əhəmiyyət daşıyırdı.

Continue reading