Previous Next

Əzadarlığın hikməti nədir?

Hər kim əzadarlığın hikmətini bilməsə, onun üçün bu cür məclislərin dəyəri olmaz. Ona görə də əzadar ilk olaraq əzadarlığın hikmətindən agah olmalıdır.

İmam Əli (ə) Kumeylə buyurur: “Elə bir hərəkat yoxdur ki, sən onda agahlığa möhtac olasan”.

Tarix İmamın (ə) qiyamı barəsində çox sayda xəbərlər vermişdir. Əzadarlığın hikmətini Peyğəmbər (s) nəslinə məhəbbətin nümayişi kimi bəyan etmişdir. Ona görə də əzadarlığın hikməti barəsində deyə bilərik ki, İmam Hüseyn (ə) üçün əza saxlamaq və göz yaşı tökmək – Peyğəmbər (s) nəslinə məhəbbətin nişanəsidir. İmama (ə) əza saxlamaq – çox bəyənilən əməllərdəndir. Continue reading

Qurani-Kərimin hansı surələri İmam Zaman ağa (ə.f) haqqındadır?

Qurani-Kərimdə İmam Zaman ağanın (ə.f) birbaşa adı çəkilmiş ayə mövcud deyildir. Ancaq bəzi ayələr vardır ki, İmam Zaman ağaya (ə.f) nisbət verilir.

Bu ayələr ilə tanış olaq:

1. “Və əgər əzabı az bir müddətə qədər təxirə salsaq, mütləq (istehza ilə) «ona nə mane olur?!» deyəcəklər. Bilin, (əzab) onlara gələn gün, (o) əsla onlardan dəf olunan deyil və istehza etdikləri şey onları bürüyəcəkdir”. (“Hud” 8).

İmam Əli (ə) bu ayənin təfsirində buyurmuşdur: “Ümmətin mədudə – Ali-Muhəmməd Qaiminin (ə.f) səhabələridir ki, 33 nəfər olacaqdır”. Continue reading

Kleopatra kimdir

Tarixdə bu adda başqa çariçalar da var. Amma Kleopatra bir dənədi. Fironlardan sonuncusu, siyasət xanımlarından birincisi. Diplomat, poliqlot, riyaziyyatçı. O biri üzü canavar olan bir gözəl… Ağıllı və təhsilli, bəlkə də, dünyanın ən əfsanəvi qadınlarından biri olan Kleopatra insanları məftun eləmək sənətinin sirlərinə yiyələnmişdi. Dünyanın bütün güc-qüvvəti kişilərin əlində olduğundan öz istedadını sevgi-məhəbbət sahəsində məharətlə işlədirdi.

Azyaşlı qardaşı ər kimi

Kleopatra Makedoniyalı İsgəndərin dostu olan Ptolomeyin nəslindəndir. Müharibələrdə qazanc kimi gözəl və sirli Misir torpağını özünə hədiyyə kimi istəyən Ptolomey İsgəndərin ölümündən sonra öz padşahlığına çəkilmiş və bu ölkənin paytaxtını da dostunun şərəfinə Aleksandriya adlandırmışdı. Kleopatranın atası 11-ci Ptolomey Avlet qəddar və hamının nifrət etdiyi bir insan idi. Dünyasını dəyişəndə öz taxt-tacını böyük uşaqları 16 yaşlı Kleopatra və 13 yaşlı Ptolomeyə vəsiyyət edir. Misir adətinə görə, bacı-qardaş nikah bağlayırlar. Continue reading

Vilyam Şekspir kimdir

Şekspir (William Shakespeare,rusca Уильям Шекспир) Stratford şəhərciyində anadan olub. Onun dəqiq doğum tarixi məlum deyil. Amma Müqəddəs Üçlük kilsəsində 26 aprel 1564-cü ildə xaç suyuna çəkilməsi barədə yazı var. Onun atası Con Şekspir kifayət qədər imkanlı sənətkarlardan olub. Əlcəkçi və sələmçi olaraq bir qədər var-dövlət toplamışdı. Arabir ictimai vəzifələrə də seçilirdi. Hətta bir dəfə şəhərin meri vəzifəsinə də layiq görülmüşdü. Kilsəyə gedib moizələrə qulaq asmadığına görə böyük məbləğdə cərimələr ödəyirdi. Anası Mariya Arden qədim ingilis famillərinə məxsus idi və uğurlu tacirin qızı idi.
Məktəb illəri barədə də məlumat yoxdur. Hesab edilir ki, Şekspir Stretfordun «qrammatika məktəbində» təzsil almışdı. Dəqiq məlumdur ki, Şekspir evlənəndə 18 yaşı vardı. Çox guman ki, nişanlısı Enn Xezevey artıq hamiləydi. Bu qız ondan 8 yaş böyük idi. Tezliklə onların Süzanna adlı qızı və daha sonra əkizlər – Xemnet adlı oğlu və Cudit adlı qızı doğulur. Oğlu Xemnet körpəykən vəfat eləyir.
Uilyam universitetdə oxumayıb. Deyirlər ki, Şekspir əvvəl ət dükanında köməkçi işləyib. Sonra Tomas Lüsi Çarliqtounun torpaqlarında maral öldürdüyünə görə qaçmalı olub. Bir daha Şekspirin adı 7-8 il sonra London dramaturqu Robert Qrinin pamfletində çəkilir. Burada pyes yazmağa ürək eləmiş ədəbsiz aktyor barədə xəbərdarlıq vardı.
Pyes yazmağa ürəklənmiş ədəbsiz aktyor
Dünya təfəkkürünü dəyişməyə qadir dramaturqun həyatından olan çox az məlumatlarla qane olmayanlar onun bioqrafiyasını əfsanəvi şəxsiyyətin yaradıcılığında, süjetlərdə və qəhrəmanların dioloqlarında axtarırlar. Şekspir bioqrafiyası onun yaradıcılığında, xüsusilə də şerlərindədir. Şekspirin 4 faciəsini – «Romeo və Cülyetta», «Hamlet», «Otello» və «Kral Lir»i tənqidçilər gənclikdən qocalığa doğru yaşların faciəsi hesab edirlər. Şekspir əsərlərindən az-çox xəbəri olanlar kişilərin tez-tez qadın paltarı geyib cinsini dəyişmə epizodlarına yəqin ki, sakit yanaşır. Amma bioqraflardan bəziləri homoseksual hisslərin aydın ifadələrini aşkarlayıblar. Bu xüsusilə də sonetlərdə gözə çarpır. Məsələn 154-cü sonetin girişində hətta inisialların göstərilməsiylə ithaf da verilib. Sonetlərdə «böyük cazibəsi olan gözəl cavan oğlana», «mənim ehtirasımın sahibi» tez-tez səslənir və müəllif bəzən cavan oğlan və qarabuğdayı xanım arasında olan seçim qarşısında aciz qalır. Buna baxmayaraq Şekspir sonetləri yüksək poeziyanın kamil nümunələri kimi qalmaqdadır.

Continue reading

Şeyx Bəhaəddin Amili ( Bir şamla suyu qızdırılan məşhur İsfahan hamamı mühəndisi)

Şeyx Bəhai, Şeyx Bəhaəddin Amili (1546-1622) məşhur riyaziyyatçı, astronom və mühəndis.

Həyatı

Şeyx Məhəmməd ibn Hüseyn ibn Əbdussəməd, ləqəbi Bəhaəddin ibn İzzuddin Harisi Həmdani Amili olan bu alim, hicri qəmərinin 953-cü ilinin zilhiccə ayının 17-də, Livanın Bələbək şəhərinin yaxınlığındakı Cəbə kəndində dünyaya göz açmışdır. (Harisi Həmdani nisbəti ona işarədir ki, İmam Əli (ə)-ın ən yaxın əshabından olan Haris Həmdani Şeyx Bəhainin ulu babası olmuşdur).

O, ilk təhsilini valideynlərindən, habelə Bələbək və Cəbə alimlərindən almışdır. Burada qeyd etmək yerinə düşər ki, Livanın müsəlman əhalisinin Əhli-Beyt yolunda olması, Peyğəmbərimizin (s) ən yaxın səhabələrindən olan Əbuzər Qəffarinin, 3-cü xəlifə tərəfindən bura sürgün edilməsi ilə bilavasitə bağlıdır. Bu diyar İslam ümmətinə, Şəhidi Əvvəl, Şəhidi Sani və Şeyx Bəhaəddin kimi alimlər töhfə etmişdir. Continue reading

Tac Mahalın haqqında

Tac Mahal Hindistanda tikili. Dünyanın yeni yeddi möcüzəsindən bir.

Hindistanın Aqra şəhərində,  Camna çayı sahilində yerləşən Tac-Mahal dünya  memarlığının şah əsəridir.  Bu abidə Böyük Moğolların türk, islam və hind memarlıq üslublarının elementlərini birləşdirən ən möhtəşəm abidəsidir.  Böyük Moğollar  İmperiyasının  hökmdarı,   Əmir Teymurun nəslindən olan Cahan şahın əmri  ilə ucaldılmış Tac-Mahal həm də  əbədi məhəbbətin rəmzidir. Bəs belə bir möcüzəni yaratmağa Cahan şahı nə sövq etmişdi?

Cahan şah 23 il ərzində qəddar babası Cahangir şahdan nəsihət alardı.Babası ona həmişə arvadının sözünə baxmamağı tapşırardı.Bundan ilham alan Şahzadə Cahan həmişə qəddar olar,digər qardaşlarından seçilərdi.Ona görə babası Cahangir şahın gözünə girərdi.Ancaq 29 yaşında ölkəni gəzmək istəyən Şahzadə,Mümtazı görən kimi ona aşiq olur və babasının sözündən çıxaraq,Cahangir şaha nifrət bəsləyir.32 yaşında babasını öldürüb,onun mirasına sahib olur və Mümtazla evlənir. Cahan şahın arvadı Ərcümənd banu gözəlliyi, zəkası, yaxşı əməlləri ilə bütün imperatorluğun könlünü fəth etmiş, ən çox seçilən sultan idi. Bu sifətlərindən başqa həm də Mümtaz Mahal kimi tanınırdı. Cahan şah ona hələ 20 yaşında ikən aşiq olmuş, evlənmək üçün 12 il gözləmişdi. Cahan şah çox sevdiyi arvadını getdiyi hər yerə aparır, onun fikirlərini, zövqünü əsas götürürdü.

Continue reading

Sultan Cahangir həyatı

Sultan Cahangir Böyük Moğol imperiyasının  dördüncü imperatoru (1605—1627).

Qeyd. Bu hökümdardan sonra gələn şah Tac Mahal tikdirmişdir.

Əkbər Şahin oğlu idi, onun əsl adı Səlim idi. Gənc yaşda atası Ekber tərəfindən taxta elan edildi. Amma 1599-cu ildə prezident sarayında olduğu zaman taxtına getmək istədikdən sonra o torpaqdan qovulmuşdu. Onu doğru yola gətirmək istəyən Ebulfazlı öldürdü. Atası ölüm yatağında onu təqib edəcəyini təsdiqlədi. 1605-ci ildə atasının ölümü ilə Selim “Cihangir” (Fars: dünyanın hökmranlığı) adı altında taxtına gəldi.

1569-cu ildə anadan olan Selim, atasının ölümündən sonra 1605-ci ildə “Nüreddîn Cihangir” adı ilə taxta gəldi. Lakin oğlu Hüsrev Sinclərin ətrafında toplaşaraq Punjabda üsyan etdi. Cihangir Şah Cullandar çayının kənarında qırıldı. Əsir oğlu Hüsrev Burhanpur’a sürgünə göndərdi. Hüsrev 1622-ci ildə orada öldü.

Continue reading

Yemək yeyərkən izləyə biləcəyiniz Youtube kanalları

Yemək yeyərkən telefonu qurdalamaq əvəzinə maraqlı videolar izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sizə bir neçə maraqlı Youtube kanalları seçdik.

1. Barış Özcan
Barış Özcanı ölkəmizdə də bir çox insan tanyır. İncəsənət, dizayn və texnologiya qavramlarını əsas götürərək, çəkdiyi videolar ilə həm əylənib, həm də bir çox şey öyrənə bilərsiniz.

2. Daire
Bu kanalda maraqlı ev interyerləri və həmin evin içində yaşayan və onu dizayn edən insanları görəcəksiniz.

3. Ortapia
Bu kanalda da maraqlı məlumatlar öyrənə biləcəyiniz informasiya dolu videolar mövcuddur.

4. Ted Ed (ingiliscədir, türkcə və ya rusca altyazı ilə baxmaq olar)
Bu kanalda videoları izah etmək üçün animasiyalardan istifadə olunur.

5. Kurzgesagt – In a Nutshell (ingiliscədir, türkcə və ya rusca altyazı ilə baxmaq olar)
Daha bir animasiyalı kanal, burada da bir çox maraqlı informasiya və onlara maraqlı baxış tərzlərini ortaya qoyan işləri görə bilərsiniz. Continue reading

Ev heyvanı saxlamağın 7 faydası

İt, pişik, quş, balıq, tısmağa və ya evinizdə saxladığınız fərqli heyvan dostlarınız varsa, bunun sizin üçün bir çox faydası olduğunu bilməlisiniz. Həm sağlamlıq, həm də psixoloji baxımdan bir çox müsbət cəhəti var. Bəs heyvan bəsləməyin faydaları hansılardır?

1. Məsuliyyət
Ev heyvanı bəsləmək sizin məsuliyyətli olmağınıza gətirib çıxaracaq. Səhər-axşam suyunu, yeməyini vermək, gəzməyə çıxartmaq, sularını dəyişdirmək, oyun oynamaq, çimdirmək, öyrətmək və s. ev heyvanlarının bu kimi ehtiyacları sizi məsuliyyətli insan halına gətirir və siz hiss etmədən həyatınıza yön verir. Continue reading

Savant sindiromu

Düşünün ki, yıxıldınız və  başınız bir yerə dəydi və bir neçə gün özünüzə gələ bilmədiniz. Oyandığınızda isə hər şeyi fərqli görməyə, hiss etməyə başlayırsınız, musiqini, rəsmi, riyaziyyatı və bir çox şeyi fərqli duymağa başlayırsınız. Birdən heç çala bilmədiyiniz musiqi alətlərini çalmağa, şəkil çəkməyə ya da riyazi düsturlar həll etməyə başlayırsınız. Bu xəstələrə fransızcadan gələn ifadə ilə «idiot savant» deyilir. Axmaq dahilər də adlandırılan savantların bir qismi autizmli, bir qismi də beyin xəsarəti almış insanlar olur. Savant sindromu ağır səviyyədə zehni xəsarətə sahib olan ya da zehni çatışmazlıqlardan başqa bir çox insanda olmayan qeyri-adi zehni bacarıqları olan kəslərdə olur. Belə insanların zəka səviyyəsi ümumi zəka səviyyəsi nisbətinin altında olmasına baxmayaraq bir vəya birdən çox sahədə həddindən artıq məlumata sahibi olurlar. Savant sindromu olaraq qeydə alınmış faktların təxminən yarısının autizmlə bağlı, qalan yarısının da digər tip inkişaf və zehni çatışmamazlıq və ya mərkəzi sinir sistemi xəstəlikləri, ya da yaralanmalarına bağlı olduğu qəbul edilir. Continue reading

Load more