Dünyanın möcüzələri

Dünyanın möcüzələri

Bir gün müəllim şagirdlərindən soruşur ki, dünyanın yeddi möcüsəsi nələrdir. Şagirdlər də başlayırlar müəllimin verdiyi sualın cavabını dəftərlərində yazmağa. Demək olar ki, hər biri eyni şeyləri yazmışdılar: 1.Misir piramidaları 2.Tac Mahal 3.Panama kanalı 4.Amerikadakı böyük kanal 5.Empire State binası 6.Müqəddəs Pyotr kilsəsi 7.Çin səddi Amma şagirdlərdən biri yaman fikirli oturmuşdu. Müəllim ondan nə olduğunu soruşanda, şagird dedi ki, “dünyada o qədər möcüzələr var ki, heç qərar verə bilmirəm ki, hansıları qeyd edim.. Bu zaman müəllim deyir: - Onda sən öz yazdıqlarını mənə göstər, sonra birlikdə seçərik. Şagird də başlayır öz yazdıqlarını sadalamağa. Ona görə dünyanın möcüzələri bunlar idi: 1.Görmək 2.Eşitmək 3.Toxunmaq 4.Dad bilmək, almaq qabiliyyəti... 5.Hiss etmək 6.Gülmək 7.Sevmək.     Mənbə. Kayzen.az
568 Views