Diplomatik sənədlərin növləri

Diplomatik sənədlərin növləri

Diplomatik sənədlərin növləri Şəxsi nota Şəxsi nota prinsipial məsələlərlə bağlı göndərilir və ya özündə hər hansı vacib hadisə haqqında informasiyanı ehtiva edir. Nota onu imzalayanın adından - birinci şəxs adından tərtib edilir və Hörmətli cənab Nazir (S�...
Continue Reading
Sevginin elmi İzahı (Maraqlı Video)

Sevginin elmi İzahı (Maraqlı Video)

  Əgər aşiq olan insanın beyininin tomoqrafiyasını etsək, maraqlı bir görünüş ortaya çıxacaq: onda sadəcə birşəkil göstərməklə beynində dörd zonasında çox güclü hərəkətlənmə və həycan olacaq. Alimlər bu hissə səbəb olan maddənin- dopaminin ol...
Continue Reading
Çiyələk

Çiyələk

Çiyələk qızılgülçiçəklilər (Rosaceae) fəsiləsindəndir. Quba,Xaçmaz, Qusar,Qonaqkənd,Şəki, Zaqatala,Şuşa, Kəlbəcər,Lənkəran rayonlarında bu bitkinin ehtiyatı çoxdur.Çiyələk orqanizmdə maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırır,həzmi asanlaşdırır. Meşə çiyələ...
Continue Reading
BMT-nin quruluşu. Əsas orqanları

BMT-nin quruluşu. Əsas orqanları

XIX əsrdən başlayaraq cəmiyyət həyatının bir çox tə­rəf­lə­rinin beynəlmiləlçiliyə cəhd göstərməsinə can atması beynəlxalq əməkdaşlığın yeni formasını yaratmağın lazım olduğunu qarşıya qoydu. 1865-ci ildə yaranan – Ümumdünya Teleqraf Itti­faqı və 1874-...
Continue Reading
Ölüm əlsəfəsi nədir?

Ölüm əlsəfəsi nədir?

Tanatologiya və ya ölüm fəlsəfəsi. Ölüm problemini fəlsəfi problem adlandırmaq olarmı? Bəli, olar. Məsələ burasındadır ki, Platon, Siseron, M.Monten və bəzi filosoflar fəlsəfəni ölüm haqqında düşüncə adlandırmışlar. Şübhə ola bilməz ki, ölüm problemi və ya ...
Continue Reading
Dünyanın ən zəkalı 10 heyvanı

Dünyanın ən zəkalı 10 heyvanı

İnsanlarla istər yer üzündə, istərsə də suda yaşayan canlılar var ki, bəziləri qidalanmaq üçün müxtəlif çıxış yolları tapır və ya güzgüdə özlərini tanıya bilirlər. Bu heyvanların bəziləri insanların ətrafında, bəziləri isə vəhşi təbiətdə yaşayır. Dünya...
Continue Reading
Məktub Göyərçinləri Məlumatı Necə Daşıyır ?

Məktub Göyərçinləri Məlumatı Necə Daşıyır ?

    Keçmiş zamanlardan atlılarla bərabər xəbər aparan canlılardan biri də göyərçinlər olmuşdur. Bu səbəbdən də bu quşlar tarixdə insanlıq həyatına ən çox fayda göstərmiş canlı kimi də tanınır. Bəs göyərçinlər xəbəri bir yerdən digərinə ne...
Continue Reading
Solaxay İnsanların Bəzi Xüsusiyyətləri

Solaxay İnsanların Bəzi Xüsusiyyətləri

İki hissədən ibarət olan insan beyninin hansı yarımkürəsinin daha aktiv istifadə edilməsi insanın sağ və solaxay olmasından təsirlənir. İnsan organizminin fərqli funksiyalarını idarə edən bu yarımkürələr həmin şəxsin həyat uğurlarında da söz sahibidir. Sol ya...
Continue Reading
Bazar(bardak) iqtisadiyyatı şəraitində:

Bazar(bardak) iqtisadiyyatı şəraitində:

Bazar iqtisadiyyatı yarandığı gündən istənilən ekstermal şəraitdə satmaq bacarığı olan dəllallar, alverçilər, sırıyanlar, atanşiklər yaratdı. İstər istəməz bu qeyri-adi istedad sahibləri daha çox qazanmaq istəyi ilə gündən-günə daha da təkmilləşirlər, sırımağ...
Continue Reading
Nəyə Görə Əsnəyirik ?

Nəyə Görə Əsnəyirik ?

Beyinə oksigen vermək və ya yorğun olduğumuz üçün yox, beyni “sərinlətmək” üçün əsnəyirik. Son araşdırmalara görə, əsnəməyin yorğunluqla əlaqəsi yoxdur, beyni sakitləşdirmək və daha dəqiq düşünmə üçün əsnəyirik. Beyni sakitləşdirmək yerinə, beyni s�...
Continue Reading
Mandala İlə Meditasyon

Mandala İlə Meditasyon

Sehirli çəmbər olan Mandala Hind mənşəli bir meditasyon (ruhsal rahatlıq, pisixoloji rahatlıq) vəsaitidir. Sanskrik dilindən götürülmüş bu kəlimə, adətən oval lövhə üzərində şəkillərin rahatlamaq məqsədi ilə naxışabənzər əl işlərinin təsvir edilməsidir. Tərcü...
Continue Reading
Coğrafi koordinatlar

Coğrafi koordinatlar

Biliksiz adam okeanda azan yelkənsiz gəmiyə bənzər, ya sahilə çarpılıb parçalanar, ya da tufana düşüb batar. Pifaqor Göy cisimlərinin göydə vəziyyətini təyin etmək üçün göy sferi anlayışından istifadə edilir. Bu fəsildə göy sferi və onun elementləri, göy sfe...
Continue Reading