İki dənizin qovuşduğu amma sularının qarışmadığı o gözəl mənzərə bizə 1400 il qabağ Quran ilə çatırılmışdır. (video)

İki dənizin qovuşduğu amma sularının qarışmadığı o gözəl mənzərə bizə 1400 il qabağ Quran ilə çatırılmışdır. (video)

(Suları şirin və acı olan) iki dənizi O qovuşdurdu (bir-birinə qovuşmaq üçün açıb buraxdı) .Amma onların arasında maneə vardır, bir-birinə qatışmazlar (özləri üçün müəyyən edilmiş həddi aşmazlar). Belə olduqda Rəbbinizin hansı ne´mətlərini yalan saya bilərsiniz?! (Rəhman surəsi 19-21)

Bəli, ayənin ifadəsi ağlasığmazdır. Çünki ayə bütün fırtına və nəhəng dalğalara baxmayaraq dənizlərin qarışmadığı İdia edir. Ancaq iki fərqli maye qarışdırmadan, bir çay stəkanında belə mümkün olmadığından bəs necə dalğalı dənizləri bir-birinə qarışa bilməz . , Elm bizə əslində bnunun mümkün olduğunu və Quran ayələrinin Allah kəlamı olduğunu bizə 1400 il öncə zatən göstərmişdi Məhz bu məsələylə bağlı: Sualtı araşdırmaları ilə məşhur olan bir dəniz üzrə ixtisaslı alim olan kapitan Jak Kusto dəniz su maneələri ilə bağlı araşdırmaların nəticələrini belə izah edir:


“Bəzi tədqiqatçıların fərqli dəniz kütlələrinin bir-birindən ayıran maneələrin olması barədə araşdırma və incələmələr aparırdıq. Aparılan tədqiqatlar nəticəsində Aralıq dənizinin özünə məxsus duzluluğu və sıxlığının olduğunu gördük. Həm də özünə xas olan məxluqlara yəni heyvanlara sahib bir dəniz olduğunu gördük. Sonra Atlantik okeanındakı su kütləsini araşdırdıq və Aralıq dənizindən tamamilə fərqli olduğunu gördük. Ancaq Cebeli Tarık Boğazında birləşən bu iki dənizin duzluluğu, sıxlıqı və canlılıq baxımından bərabər və ya bərabər olacağı ehtimal olunurdu. Ancaq bu iki dənizin bir-birinə yaxın olan ayrı quruluşları var idi. Bununla, araşdırmalarımızda bizi çaşdıran bir vəziyyətlə qarşılaşdıq. Çünki bu iki dənizin qovşağında böyük bir su pərdəsi mane olurdu. Sırf bu tip formalarla başqa dənizlərədə rastlaşdıq məsələn bunlardan birii 1962-ci ildə Alman alimləri tərəfindən Aden körfəzi və Qırmızı dənizin qovuşduğu Mendep Boğazında tapıldı. Sonrakı araşdırmalarımızda fərqli quruluşdakı bütün dənizlərin qovşaq nöqtələrində eyni maneənin şahidi olduq. ” Kapitan Cousteau’yu qarşılaşdığə bu vəziyyət, dənizlərin birləşdiyi halda yenədə, suyun qarışmaması bizə , on dörd il əvvəl Quranda, aşağıdakı formada zatən çatmışdı . "(Allah) iki müxtəlif dənizi bir-birinin kənarında elə yerləşdirdi ki, onlar bir-biri ilə görüşdülər(bir-birlərinə toxundular). Amma o iki dənizin arasında elə bir maneə yaratdı ki, onlar bir-birini üstələyə bilmədilər və onların suyu bir-birinə qarışmadı."

Quranda həmçini başqa bir ayədə isə duzlu və şirin suyun qaraşmadığından bəs edən ayə ilə diqqətimizi yenə çəkir. Ayə belədir. Birinin suyu çox şirin, digərininki isə olduqca şor (acı) olan iki dənizi qovuşduran, aralarında (bir-birinə qarşmamaq üçün) maneə və keçilməz sədd qoyan Odur!(Furqan surəsi 53 ayə)

Bəli, hər iki dənizin qarışmaması və şirin su çaylarının dənizlərlə qarışmaması Allahın qüdrətinin və sonsuzluğunu göstərir. Bu hadisənin 1400 il əvvəl Quranda ifadə olunması, onun Quranın kəlamı olduğunu sübut edir. Çünki bu biliyi o əsrdə yaşayan bir insanın kəşfinə, nə də o əsrdə yaşayan bütün insanların kəşfinə söykənmək mümkün deyil. Bir insanın yalnız bu əsrdə, on dörd əsr əvvəl kəşf etdiyi bu həqiqəti kəşf edib yazması qeyri-mümkündür. " Deməli, Quran heç vaxt insanın kəlamı ola bilməz. O, yerin və göyün yaradıcısı olan Allahın əbədi kəlamıdır. ”

Oxumağı sevməyənlər üçün.

https://youtu.be/Op0gSA6Nvb0?t=250

Əlavə məlumatlar və gözəl mənzərələr görmək istəyənlər üçün dəniz sevərlərə bəyəndiyim bir video linkinidə aşağıya qoyuram. Bu arada mövzuyla o qədərdə əlaqəsi yoxdu sadəcə həvaskarlar üçündür.

https://youtu.be/VjPkGbAhYWY?t=107

Mənbə. Qoz.az

568 Views