Yerin iqlim qurşaqları. Göy sferinin əsas elementləri

Yerin iqlim qurşaqları. Göy sferinin əsas elementləri

Yerin iqlim qurşaqları Yerin şəkil müstəvisinə proyeksiyasına baxaq (şəkil 1.3).Coğrafi enliyi φ=±66°33’.5 olan nöqtələrindən keçən coğrafi paralellərə şimal (a’a) və cənub (d’d) qütb dairələri deyilir.Coğrafi enliyi φ=±23°26’.5 olan nöqtələrindən...
Continue Reading
Avstraliya materiki

Avstraliya materiki

Avstraliya dünyanın ən kiçik materiki olub, sahəsi 7,6 mln2 km-dir.Ucqar nöqtələri. Şimalda-York burnu, cənubda- Cənub-şərq burnu, qərbdə-Stip-Poynt burnu, şərqdə- Bayron burnudur. Avstraliya bütövlükdə cənub və şərq yarımkürələrində yerləşib. Sahil xətlə...
Continue Reading
Atlantik okeanı coğrafi məlumatlar.

Atlantik okeanı coğrafi məlumatlar.

Sahəsi 93 mln. km2 olub, 4 yarım kürədə yerləşir. O, qərbdən Amerika, şərqdən Avropa və Afrika, cənubdan Antarktida ilə əhatələnib. Ən enli yeri mülayim enliklərdədir, ekvatora yaxınlaşdıqca daralır.Dənizləri: Azov, Qara, Egey, Adriatik, Ion, Tirren, Aralıq, Balti...
Continue Reading
Sakit okeanın coğrafi məlumatları

Sakit okeanın coğrafi məlumatları

İndoneziya Sakit okean dünyanın ən böyük və ən qədim okeanı olub, dünyanın 1/3-ni, dünya okeanının ½ hissəsini əhatə edir. Sahəsi 178 mln. km2 olub, 5 materik ilə ( Afrikadan başqa) həmsərhəddir. Sakit okean dünyada yeganə ərazidir ki, o, yalnız bir okean tipli ...
Continue Reading
İki dənizin qovuşduğu amma sularının qarışmadığı o gözəl mənzərə bizə 1400 il qabağ Quran ilə çatırılmışdır. (video)

İki dənizin qovuşduğu amma sularının qarışmadığı o gözəl mənzərə bizə 1400 il qabağ Quran ilə çatırılmışdır. (video)

(Suları şirin və acı olan) iki dənizi O qovuşdurdu (bir-birinə qovuşmaq üçün açıb buraxdı) .Amma onların arasında maneə vardır, bir-birinə qatışmazlar (özləri üçün müəyyən edilm...
Continue Reading
Avrasiya Materiki

Avrasiya Materiki

Sahəsi 54 mln km2 olan Avrasiya materiki dünyanın ən böyük materiki olub, bütün qurunun 1/3-ni əhatə edir.Avrasiya 2 qitədən ibarətdir. Onun ərazisinin 4/5 hissəsi Asiya; 1/5 hissəsi isə Avropanın payına düşür. Avropa ilə Asiya arasında sərhəd şərtidir. Hazırda...
Continue Reading
Cənubi Amerika materiki

Cənubi Amerika materiki

  Cənubi Amerikanın sahəsi 18 mln km2 olub dünyanın böyüklüyünə görə 4-cü materikidir. O, şimaldan Panama kanalı vasitəsi ilə Şm.Amerikadan, şərqdə Atlantik okeanı, qərbdə Sakit okean, cənubda Dreyk boğazı vastəsi ilə Antarktidadan ayrılır. Amerika bü...
Continue Reading
Əsas relyef formaları

Əsas relyef formaları

Litosfer tavalarının toqquşması və bir-birindən aralanması nəticəsində Yer səthində hündürlükləri müxtəlif olan nahamarlıqlar yaranır. Bu nahamarlıqlar cəminə relyef deyilir. Yer səthinin relyefini geomorfologiya elmi öyrənir. Geomorfoloji xəritəl...
Continue Reading
Bir qaşığının ağırlığı dörd milyard ton olan cisim aşkarlandı

Bir qaşığının ağırlığı dörd milyard ton olan cisim aşkarlandı

Astronomlar əvvəllər müşahidə olunmayan astronomik cisim tapıblar. ABŞ və İtaliyada qravitasiya dalğa detektorlarının köməyi ilə beynəlxalq qrupun etdiyi ixtiranın təfərrüatı “The Astrophysical Journal Letters” jurnalında dərc edilib. Cismin “neytron ulduz”...
Continue Reading
Marketinqin əsasları

Marketinqin əsasları

Marketinqin yuxarıda qeyd etdiyimiz baza konsepsiyasına, resurslara istiqamətlənən marketinqin qanunauyğunluqlarına və ümumi biznesin iştirakçılarının alternativ maraqlarına əsaslanaraq marketinq nəzəriyyə və praktikasında əsaslanıla biləcək bir sıra əsas və yüksək...
Continue Reading
Bazarla tənzimlənən strateji idarəetmə

Bazarla tənzimlənən strateji idarəetmə

Üçüncü minilliyin əvvəllərində marketinqin iş metodu və fəaliyyət istiqaməti kimi inkişafı məsələsində tam aydınlıq yoxdur: o təşəkkül mərhələsini keçmişdirmi,  tam inkişafa çatmış, yoxsa tənəzzülə uğra­mışdır. Hələ on il bundan əvvəl ən yü...
Continue Reading
Marketinq konsepsiyası və bazara istiqamətlənmə

Marketinq konsepsiyası və bazara istiqamətlənmə

Marketinq tərifinin təkamülü marketing concept with business graph and chart hand drawing on blackboard Marketinqin elmi tərifinin sistemləşdirilməsi və ifadə edilməsi ilk cəhd­lərindən marketinq konsepsiyası  ilə bağlı olmuşdur. Hələ qırx il bundan əvvəl Felton ...
Continue Reading