Bir daşla iki quş (iran hekayəsi)

Bir daşla iki quş (iran hekayəsi)

Adamın tənbəlmi tənbəl bir xidmətçisi vardı. Bir gün onu üzüm və əncir almağa göndərdi, amma xidmətçi yalnız üzümlə çıxıb gəldi. - Mən sənə demədimmi, sənə bir iş versəm iki iş birdən et deyə ha? Təsadüfən, əfəndi o gün xəstələndi. Xidmətçini həkim ...
Continue Reading
Halal və haram

Halal və haram

Bir gənc oğlan Kabədə hər dua edərkən bunları deyirdi: «Ey doğruların yardımçısı olan ALLAHım, Ey haramdan çəkilənlərin yardımçısı olan ALLAHım, sənə hər zaman və yalnız sənə həmd edərəm» Bu hər kəsin diqqətini çəkər və biri oğlandan soruşur: - "Niyə ...
Continue Reading
Aslanın üç tükü

Aslanın üç tükü

 Anası o hələ on yaşında olanda vəfat etmiş, bir il sonra isə atası başqa bir qadınla evlənmişdi. Qadın çox xoşniyyət və xoşxasiyyət bir insan idi, ancaq balaca oğlan onu heç cür qəbul edə bilmirdi. Ögey ana ona cürbəcür hədiyyələr alır, o da bu hədiyyələri kü�...
Continue Reading
Hər səhf bir təcrübədir.

Hər səhf bir təcrübədir.

   İnsanlıq yaranandan bəri onunla birgə  sevgi, dostluq, sədaqət kimi yüksək hislər, eyni zamanda nifrət, düşmənlik, riyakarlıq, ikiüzlülük də formalaşmağa başlayıb. Bir alimin dediyi kimi bütün hislər insan ilk yarananda özünün ibtidai formasında olur. Əsasən, mə...
Continue Reading
Yumurta hekayəsi

Yumurta hekayəsi

Evin qapısı vurulduğunda, yaşlı qadın gücsüz qıçlarıyla qapıya doğru irəlilədi. Gələnlər, oğulunun əsgər yoldaşları idi. Hər ikisi də əlini öpdükdən sonra, uzun boylu olanı: - Çox vaxtımız yox anacığım, dedi. Yarım saat icazə qoparıb xeyir-duanı almaq istəd...
Continue Reading
Ekranlaşdırılmış ədəbi əsərlər - Qoca və dəniz

Ekranlaşdırılmış ədəbi əsərlər - Qoca və dəniz

Yazıçıya dünya şöhrəti gətirən, Nobel mükafatına layiq görülən əsər Santyaqo adlı qocanın dənizdə marlin balığını tutmasından, onun nəhəng balıqlarla mübarizəsindən bəhs edir. 84 gün dənizə balıq ovuna çıxan, lakin bir balıq belə tutmayan qocaya qəsəbəd�...
Continue Reading
Qırmızı böyürtkən hekayəsi(Vahid Məmmədli)

Qırmızı böyürtkən hekayəsi(Vahid Məmmədli)

Enli yol kəndin düz ortasından keçərək, onu iki yerə bölür. Kəndin arxasında meşəliklərlə örtülü uca dağlar, bir qədər aşağıda isə şam və küknar meşələridir. İrəlidə kənd dənizin qumlu sahillərinə dirənir. Bu kənd bəlkə də dünyanın ən gözəl kəndidir. ...
Continue Reading
Andrey Tarkovskinin gündəlikləri

Andrey Tarkovskinin gündəlikləri

Andrey Tarkovski gündəliyini 1970-1986-cı illər aralığında yazıb. Gündəliklərində Tarkovskinin bədii zövqü, dünya rejissorları, eləcə də Sovet rejissorları ilə olan dostluq və düşmənçilik münasibətləri də əks olunub. 1970-ci il «Tomas Mannı yenidən oxumağa ba�...
Continue Reading
Dayanın...

Dayanın...

Dostlar, bu məqaləni mən rus dilində oxumuşdum, mənə çox təsir etdi və sizlərlə bölüşmək istədim. İndi yaşadığımız cəmiyyətdə məncə ən böyük problemlərdən biridir. “Biz tərbiyələndirdiyimiz insanlara cavabdehik” ( Ekzyüperi) " Mən narkoman ailəsində ...
Continue Reading
Makedoniyalı İsgəndərin həyatından

Makedoniyalı İsgəndərin həyatından

Bir dəfə İsgəndərə xəbər çatdırırlar ki, onun əsgərləri pis bir əhval-ruhiyyədədirlər, növbəti döyüşdən sonra əllərinə keçən hər şeyi qarət edib, öz aralarında bölməyi planlaşdırırlar. İsgəndər bunu eşidib deyir: - Bunun harası pisdir. Demək onlar qabaqc...
Continue Reading
Ürəklərin yaxınlığı...

Ürəklərin yaxınlığı...

Bir gün müəllim uşaqlardan soruşur: - Uşaqlar nə üçün insanlar mübahisə edəndə səslərini yuksəldirlər? - Çünki sakitliklərini qoruya bilmirlər - deyə uşaqlardan biri cavab verdi. - Bəs nə üçün qışqırırlar, axı mübahisə etdiyi insan yaxınlığında daya...
Continue Reading
Böyüklər üçün nağıl

Böyüklər üçün nağıl

Adətən nağıllar “Biri vardı biri yoxdu” sözləri ilə başlayır. Bu nağılın isə bu sözlərlə başlaması məsləhətdi “Əgər görsən ki, su təpə boyunca altdan yuxarı qalxır, deməli, kimsə xeyirxahlığa xeyirxahlıqla cavab verib”. Ovçuların qovduqları ilan ...
Continue Reading