Qan haqqında

Qan haqqında

Qanın tərkibi.Böyük adamın  orqanizmində 5 l-ə qədər qan olur. Qanın əsas hissəsini plazma təşkil edir. Sağlam və yetkin adamın qanının 55%-i plazma, 45%-ni isə hüceyrəvi elementlər təşkil edir. Uşaqlarda isə qanın hüceyrəvi elementləri plazmaya nisbətən çoxluq...
Continue Reading
İnsan Haqqında Qəribə elm Faktlar

İnsan Haqqında Qəribə elm Faktlar

İnsan və heyvan fiziologiyası (yunanca fizio- təbiət, loqos- elm deməkdir) — öyrənilməsi və izahı üçün biologiya, fizika, kimya, riyaziyyat və kibernetika elmlərinin metod və anlayışlarından istifadə edərək heyvan və insanın funksional aktivliyi haqqında elmdir. F...
Continue Reading
Antibiotiklər Haqqında

Antibiotiklər Haqqında

Antibiotiklər (yun. ἀντί — nti— qarşı, βίος—bios—həyat, canlı) — təbii və yarımsintetik olan, canlı hüceyrələrin (mikrob və bakteriyaların, ibtidailərin) artım və inkişafının qarşısını ala bilən heyvan və ya bitki mənşəli maddələrdir. Antibioz...
Continue Reading
GİÇS hansı yolla keçir?

GİÇS hansı yolla keçir?

QIÇS (Qazanılmış Immun Çatışmazlığı Sindromu; ingiliscə: AIDS– Acquired Immune Deficiency Syndrome) – XX əsrdə zühur etmiş, buna baxmayaraq hazırda bütün dünyada çox geniş yayılmaqda olan, müasir təbabətin, həmçinin səhiyyənin, bütün bəşəriyyətin və dünya...
Continue Reading
Hormonal pozğunluq

Hormonal pozğunluq

Müasir dövrdə ən çox yayılan problemlərdən biri də hormonal pozğunluq sayılır. Bu xəstəliyin eradan əvvəl mövcud olmasına baxmayaraq, onun adı və səbəbləri 1962-ci ildə tapılıb və buna görə də hormonal pozğunluq müasir dövrün xəstəliyi sayılır. Daha çox qadınl...
Continue Reading
Həyata nikbin baxış: Polyanna sindromu

Həyata nikbin baxış: Polyanna sindromu

Bu sindrom haqqında fikirləri ilk dəfə 1978-ci ildə Matlin və Stanq adlı psixoloqlar irəli sürdü. “Pollyanna sindromu” insanın hətta pis hadisələrdə belə yalnız müsbət tərəflərini görə bilməsidir. “Dünyaya çəhrayı eynəklə baxır” ifadəsini sindromu keçi...
Continue Reading
Nyuton, Eynşteyn, Bethoven, da Vinçi, Messi – bunları birləşdirən nədir?

Nyuton, Eynşteyn, Bethoven, da Vinçi, Messi – bunları birləşdirən nədir?

İsaak Nyuton – ingilis fiziki, riyaziyyatçısı, astronomu, fəlsəfəçisi və kimyaçı alimidir. Tarixdəki ən böyük riyaziyatçı və alimlərdən biri hesab olunur. Elmi inqilabın baş verməsində və heliosentrizmin inkişafinda böyük rolu olmuşdur. İlk dəfə olaraq elmə Ye...
Continue Reading
Savant sindiromu

Savant sindiromu

Düşünün ki, yıxıldınız və  başınız bir yerə dəydi və bir neçə gün özünüzə gələ bilmədiniz. Oyandığınızda isə hər şeyi fərqli görməyə, hiss etməyə başlayırsınız, musiqini, rəsmi, riyaziyyatı və bir çox şeyi fərqli duymağa başlayırsınız. Birdə...
Continue Reading
Mastopatiya nədir?

Mastopatiya nədir?

Yaxın zamanlara qədər mastopatiya orta yaşlı qadınların xəstəliyi hesab olunurdu. Lakin son zamanlar xəstəliyin yaş həddi nəzərə çarpacaq dərəcədə cavanlaşıb. Artıq gənc qızlarda da bu xəstəliyə rast gəlmək mümkündür. Antik əfsanəyə görə, mastopatiyadan ila...
Continue Reading
Xərçəng xəstəliyi hansı ölkələrdə yayğındır?

Xərçəng xəstəliyi hansı ölkələrdə yayğındır?

Statistikaya görə, xərçəng xəstəliyi, nə qədər qəribə görünsə də, rifahın, həyat şərtlərinin ən yaxşı olduğu Avropa ölkələrində, hətta daha irəli gedərək, lap cənnət Skandinaviyada geniş yayılıb. Həyat şərtlərinin pis olduğu ölkələrdə az, insanların ki...
Continue Reading
Astma xəstəliyi

Astma xəstəliyi

Astma tənəffüs yollarının iltihabi xəstələyi olub, xırıltılar, tənəffüs müddətinin qısalması, öskürək, döş qəfəsində gərginliklə xarakterizə olunur.Astma tənəffüs yollarında olan iltihab nəticəsində əmələ gəlir. Ölkəmizdə astma xəstəliyi tez-tez rast ...
Continue Reading
Əsəbilik və yorğunluq

Əsəbilik və yorğunluq

Əsəbisiniz? yorğunsunuz? Yuxusuzsunuz? Bu problemlər sizdə də varsa səbəbləri və çarələri haqqında biraz məlumatlanaq. Əsəb narahatlığı müxtəlif amillər və səbəblərlə bağlıdır. Bu narahatlığın aradan qalxmasında əsas şərtlərdən biri, insanın iradəli olma...
Continue Reading